Μενού Κλείσιμο

Αγορά μόνο με… πιστοποιητικό χρήσης

Διευκρινήσεις για γεωργικά φάρμακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υποχρεωτικό είναι το πιστοποιητικό χρήσης για την αγορά γεωργικών φαρμάκων, απαντά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη βουλευτή Πιερίας Μπέττυ Σκούφα, η οποία υπέβαλε σχετικό (υπηρεσιακό) ερώτημα μετά από αίτημα αγροτών της περιοχής μας.

Στην ίδια απάντηση, το υπουργείο διευκρινίζει για τις δηλώσεις στον ΟΣΔΕ, πως ο Οργανισμός θα είναι πιο ελαστικός φέτος με την αναγραφή ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων

Υποχρεωτικό το πιστοποιητικό χρήσης για την αγορά γεωργικών φαρμάκων

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος, την κληρονομιά προς τις επόμενες γενιές, αλλά και την υγεία των αγροτών, η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί από την 26η Νοεμβρίου του 2015 με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση των ψεκαστικών μηχανημάτων και την εκπαίδευση στους κινδύνους από τα γεωργικά φάρμακα.

Όλοι οι αγρότες που αγοράζουν και χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν πιστοποιητικό χρήσης. Όσοι δεν το έχουν, μπορούν να αγοράσουν γεωργικά φάρμακα μόνο εφόσον κάποιος άλλος με πιστοποιητικό εγγυηθεί με υπεύθυνη δήλωση για αυτούς. Βέβαια, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, όλοι οι αγρότες – και της Πιερίας – έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από ολιγόωρα σεμινάρια και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Το κόστος μόνο για την εξέταση ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ το κόστος των σεμιναρίων διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτή.

Με αυτά τα μαθήματα και το πιστοποιητικό, θα ωφεληθούν τόσο οι καταναλωτές και το περιβάλλον όσο και οι αγρότες, οι οποίοι:

-Θα μάθουν πώς να προστατευτούν από την τοξικότητα των φαρμάκων (στολές προστασίας, γάντια, μάσκες, προσανατολισμός και ένταση του αέρα κατά τον ψεκασμό, πρώτες βοήθειες κατά την επαφή με το φάρμακο κ.ά.)

-Θα μάθουν πώς να προστατεύουν το περιβάλλον, επιλέγοντας τις κατάλληλες μέρες και ώρες ψεκασμού, να προστατεύουν τα έντομα και ιδιαίτερα τις μέλισσες, οι οποίες βοηθούν και στην επικονίαση όλων σχεδόν των καλλιεργειών, καθώς και να προστατεύουν το νερό, το οποίο είναι πολύτιμος πόρος για τη γενιά μας, αλλά και τις γενιές του μέλλοντος.

-Ειδικά για το νερό, οι αγρότες θα μάθουν πώς να ανακυκλώνουν τις άδειες συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων και να μην τις πετάνε κοντά σε αρδευτικά κανάλια, παροχείς νερού και άλλα μέρη που είναι επικίνδυνα για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

-Θα μάθουν τεχνικές καθαρισμού και δοσολογίας ώστε οι ψεκασμοί τους να γίνουν πιο αποδοτικοί, με χαμηλότερο κόστος (ρύθμιση μηχανημάτων, μπεκ κ.λπ.)

-Θα μπορούν να τηρούν αρχείο για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων

Τα πιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης στην Πιερία

Είναι πολύ χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να μάθουν ότι στην Πιερία υπάρχουν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα οποία παρέχουν τέτοιου είδους σεμινάρια. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ μπορεί κανείς να αναζητήσει τα κέντρα κατάρτισης, καθώς και τα πιστοποιημένα κέντρα εξέτασης (www.minagric.gr στην κατηγορία «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων»).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), από 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την ανωτέρω υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού.

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α ́8).

Σύμφωνα με την παράγραφο 5γ) του άρθρου 35 του 4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.

Αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Πιο ελαστικός θα είναι φέτος ο ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ (μοναδικός αριθμός αγροτεμαχίου) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον είναι καταχωρημένο το αγροτεμάχιο με ΑΤΑΚ στο Taxisnet, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο ο αγρότης. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί στο ΚΕΠΥΟ – και κατά συνέπεια στο Taxisnet – δεν χρειάζεται να το συμπληρώσει φέτος, αλλά στις δηλώσεις του 2019 θα είναι υποχρεωτικό.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ