Μενού Κλείσιμο

120 δόσεις και από τη ΔΕΥΑΚ

Έως 17 Σεπτεμβρίου η κατάθεση αιτήσεων για ένταξη σε ρύθμιση

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με την υπ’ αριθμόν 131/2019 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) άρθρο 110, που αφορά την αποπληρωμή των οφειλών προς τις ΔΕΥΑ, οι οποίες οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Το πλαίσιο υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ αφορά:

-για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

-2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%

-25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%

-49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%

-73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%

-Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες εκτός της τελευταίας, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

-Η κάθε δόση εκτός της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 €.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης , από την επομένη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Στην ευνοϊκή ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε ισχύοντα διακανονισμό, όπως και αυτοί των οποίων προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.

Η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως εάν:

-η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση,

-καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και

-δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορούν να κατατεθούν έως και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2351045309 & 2351045327.

Ενημέρωση από την εβδομαδιαία εφημερίδα Επτά. Τα νέα της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

Ακολουθήστε μας:
FB: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία
YouTube: Εφημερίδες Επτά & Πολιτεία

Instagram: efimerides_epta_politeia

ερίνης 17β., Ευρωπός 10β., Πάλευε 7β.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ