Μενού Κλείσιμο

1.450.000 ευρώ για τη συντήρηση των παράπλευρων δρόμων

Έργο σε εξέλιξη, κατά μήκος της ΠΑΘΕ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αυτοψία  στο έργο «Στοιχειώδης συντήρηση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Παναγιώτης Μαυρίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, ενώ το πόσο των 1.450.000 ευρώ, αφορά τη συντήρηση του παράπλευρου δικτύου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν επί των τμημάτων του παράπλευρου δικτύου του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αφορούν στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών οδοστρώματος, της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας των τμημάτων του παράπλευρου οδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ της Π.Ε.Πιερίας .

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχοαυλακώσεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Τεχνική Υπηρεσία

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εργολαβίας είναι μεταξύ άλλων, «ο καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος, η  αποξήλωση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, η  τοποθέτηση – αντικατάσταση νέων στηθαίων ασφαλείας, η τοποθέτηση – αντικατάσταση αρμών συστολής-διαστολής σε γέφυρες, η αντικατάσταση κατεστραμμένων και η τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, η  επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου-όπου η οριζόντια σήμανση έχει αποχρωματιστεί-και η εκ νέου διαγράμμιση στα σημεία των νέων ασφαλτικών στρώσεων, η αποψίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση των υφιστάμενων θάμνων που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού, η επισκευή και συντήρηση τεχνικών, που παρουσιάζουν προβλήματα και φθορές κ.ά.»

«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συνεχίζει με συνέπεια το τεχνικό της πρόγραμμα, μέσα από την υλοποίηση σημαντικών έργων ,που αναβαθμίζουν τις υποδομές, την περιοχή και διασφαλίζουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο σημείο των παρεμβάσεων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ