Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΝ 21-8-2017

Ύστερα από την 129/15-6-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σύμφωνα με το καταστατικό της, συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, για την 21-8-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης «ΕΚΑΒΗ», που βρίσκεται επί της οδού 7ης Μεραρχίας στην Κατερίνη, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
Ανάγνωση και επικύρωση καταλόγου εκπροσώπων και έλεγχος απαρτίας,
Ορισμός τριών (3) μελών για τον έλεγχο των πρακτικών,
Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών,
Αναστολή ιδιότητας σωματείων – μελών,
Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/8/2017,
Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και κατ’ εξαίρεση λόγω εκλογών από 1/1/2017 έως 20/3/2017,
Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και κατ’ εξαίρεση λόγω εκλογών από 1/1/2017 έως 20/3/2017,
Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού από 1/1/2017 έως 31/12/2017,
Ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού και τις Πάγιες Διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης,
Ενημέρωση των μελών για την παράδοση της προηγούμενης Εκτελεστικής Επιτροπής,
Ενημέρωση για τις διαπιστώσεις της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την διαδικασία της παραλαβής και λήψη αποφάσεων για τις διαπιστώσεις αυτές,
Κλήρωση Κυπέλου αγωνιστικής περιόδου 2017- 2018,
Κληρώσεις Πρωταθλημάτων Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018,
Αναγνώριση νέων σωματείων – μελών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 22-8-2017 στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00 και με οποιονδήποτε αριθμό παρευρισκομένων μελών.
Η εκπροσώπηση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Πιερίας θα γίνει από τους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.
Το διαβιβαστικό που θα συνοδεύει το ειδικό πληρεξούσιο, το θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και το θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας μέχρι την Πέμπτη 17-8-2017 και ώρα 20:00.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστέριος Τόκας Δημήτριος Τσακνάκης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ