Μενού Κλείσιμο

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η ένταξή του στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Άρθρο του Δημήτρης Τριανταφύλλου

Μετά από 15 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας μέσα στο θεσμικό πλαίσιο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( 2003-2018) το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα την πόλη μας εντάχτηκε πλέον από το έτος 2019 σε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος καλύπτει προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώ παράλληλα λειτουργούν δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Α) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Β) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Με την ένταξη στο νέο Πανεπιστήμιο και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (Β 3508 /25-8-2020) το Τμήμα πλέον οργανώνει και τον τρίτο κύκλο σπουδών αυτόν που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών. Σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές σύντομα , εντός του Νοεμβρίου, θα γίνει η προκήρυξη των γνωστικών αντικειμένων για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι απόφοιτοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα, είτε θα απασχοληθούν σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είτε θα ισχυροποιήσουν τη θέση τους μέσα στην επιχείρηση ή οργανισμό που ήδη εργάζονται. Θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα που τα προγράμματα σπουδών πραγματεύονται οριζόντια αλλά και σε βάθος, θέματα που σχετίζονται με συστήματα, μεθοδολογίες και πρακτικές που αφορούν στην παραγωγή, απόκτηση, αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά, διανομή και επιστροφή προϊόντων, αλλά και την υποστήριξη παροχής υπηρεσιών.

Εκτιμάται ότι από τη λειτουργία του προπτυχιακού , του Π.Μ.Σ. αλλά και των Διδακτορικών Σπουδών θα καλυφθούν ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη στον χώρο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής, προϋπόθεση απαραίτητη για την ανάπτυξη του κλάδου που, ως ένας από τους ελπιδοφόρους κλάδους ανάπτυξης, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στην παρούσα οικονομική κρίση.

Σήμερα, ο ευρύτερος κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει καταστεί σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 10,85% (περίπου 20 δισ. ευρώ). Αποδείχτηκε ακόμα ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης συγκριτικά με τον υπόλοιπο εταιρικό τομέα, αυξάνοντας το μερίδιο συνεισφοράς του στο ΑΕΠ προσεγγίζοντας σταδιακά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μία άλλη μελέτη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου μάλιστα, κατέδειξε την Ελλάδα στην 44η θέση στην παγκόσμια αγορά Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες, δημιούργησαν ένα θετικό πλαίσιο ανάπτυξης για τον κλάδο της εφοδιαστικής όπως τεχνολογικές εξελίξεις, θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας (απελευθέρωση επαγγελμάτων), νόμο για την εφοδιαστική (με τα όποια θετικά και αρνητικά του στοιχεία), επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά ως πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών, ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της χώρας ως το πρώτο σημαντικό σημείο εισόδου στο έδαφος της Ε.Ε. και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί την έδρα της μεγαλύτερης κοινότητας πλοιοκτητών παγκοσμίως συνηγορούν στη θετική προοπτική του κλάδου.
Ειδικά όσον αφορά τα ναυτιλιακά Logistics, οι διαγραφόμενες αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, αλλά και των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα, σε συνδυασμό με την απουσία ναυτιλιακών σπουδών στη Βόρειο Ελλάδα, δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής ή/και ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η ύπαρξη ανταγωνιστικών συστημάτων Logistics (συστημάτων αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφορών και διανομών) διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με συνακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Υποστηρίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες των ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας αποφασιστικά και θετικά στη συνολική εικόνα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των επιχειρήσεων στις αγορές.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στα υφιστάμενα και μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων για το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών, οι οποίες εμπίπτουν στη Διοίκηση Logistics. Οι λειτουργίες αυτές διατρέχουν όλη την πορεία μετασχηματισμού των πρώτων υλών, οι οποίες λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στους πελάτες και ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις προμήθειες, διακίνηση υλικών, διαχείριση αποθεμάτων, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, αλλά και ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ