Μενού Κλείσιμο

Ρύπανση Περιβάλλοντος: Αντιπλημμυρική Τάφρος Γανόχωρας – Άρθρο του Αντωνίου Ι. Ζαρκανέλα

Άρθρο του Αντωνίου Ι. Ζαρκανέλα (Δρ) τ. Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θες/νίκης

Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας του Κορόνα-ϊού χρησιμοποίησα ως διαδρομή για περπάτημα-jogging την υπό κατασκευή περιφερειακή οδό Κατερίνης. Στο τμήμα από την διασταύρωση προς Γανόχωρα και μέχρι την Ανδρομάχη διαπίστωσα πλησιάζοντας στην διασταύρωσή με την επαρχιακή προς Π.Κεραμίδι μία ασυνήθιστη οσμή.

Μια δυσάρεστη οσμή που αυξάνει καθώς προσεγγίζει κανείς το σημείο της συμβολής της περιφερειακής οδού με τις επαρχιακές οδούς προς Π.Κεραμίδι και Αρωνά και την αντιπλημμυρική τάφρο που προστατεύει την Κατερίνη από τη λεκάνη απορροής στα Βόρειο-Βορειοδυτικά αυτής (Γανόχωρα).  Η οσμή αυτή συνέχιζε προς την κατεύθυνση του πέλεκα όπου και εκβάλλει η αντιπλημμυρική τάφρος.

Μετά την διαπίστωση αυτή ακολουθήσα  την τάφρο και βρήκα το σημείο οπου αυτή εκβάλλει στο πέλεκα. Το σημείο εκβολής είναι περί τα 50-70 μ. νοτίως της περιφερειακής και υπάρχει μία τσιμεντένια ιρλανδική διάβαση. Εδώ η ροή είναι συνεχής καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το πλάτος της διάβασης. Το χρώμα των νερών είναι γκριζόμαυρο, με επιπλέοντα μικρής έκτασης, αφρό (Εικ. 1).

Εικόνα 1

Ακολουθώντας την περιφερειακή τάφρου προς την Γανόχωρα η ροή είναι η ίδια, το χρώμα γίνεται πιο σκούρο κυρίως γιατί και το ίζημα, η λάσπη, είναι μαυρόγκριζο. Η βλάστηση είναι πυκνή από καλαμιές στη βάση της κοίτης, με μικρούς θάμνους και δενδρύλια και πόες στα πρανή. Πρίν τον κλειστό αγωγό, μήκους 80μ., περίπου, και φάρδους 20-25μ., επάνω στον οποίο θα οδεύσει ο δακτύλιος, η ροή παραμένει η ίδια το χρώμα μεταβάλλεται σε μαυρόγκριζο όμως η ένταση της οσμής αυξάνει σημαντικά. Μετά τον κλειστό αγωγό το χρώμα του νερού και της λάσπης γίνεται μαύρο ενώ  η ροή του παρουσιάζει μίαν υστέρηση, λόγω διαπλάτυνσης της βάσης της κοίτης τοπικά, ενώ η δυσοσμία είναι η μέγιστη. Αυτό οφείλεται στο ότι με την μείωση της ταχύτητας του νερού διευκολύνεται η καθίζηση στον πυθμένα των αιωρούμενων, οργανικής σύνθεσης, σωματιδίων τα οποία αποσυντίθενται στο πυθμένα υπό συνθήκες ανοξίας,  δηλαδή χωρίς οξυγόνο, δημιουργώντας οσμηρά αέρια (π.χ. Αμμωνία, υδρόθειο κλπ) που απελευθερώνονται μέσω της επιφάνειας του νερού στην ατμόσφαιρα. Στα οποία οφείλεται και η έντονη οσμή στον αέρα. Η ίδια κατάσταση διατηρείται λίγο πολύ και στα επόμενα 150-200 μέτρα, προς Γανόχωρα ενώ η ροή νερού παύει εντελώς καμμιά 50-70 μέτρα πριν από την γέφυρα όπου και οι αποθήκες Χατζηνικολάου (Εικ.2).

Εικόνα 2

Τα μαύρα νερά εκβάλλουν στην αντιπλημμυρική τάφρο από ένα φυσικό ρέμα που έρχεται από την κατεύθυνση του Π. Κεραμιδίου και είναι στα όρια της επιχείρησης Τσιαλού. (Εικ.3). Είναι συνεχής η ροή των μαύρων νερών με αυξομειώσεις. Κατάντη του σημείου εκβολής και σε απόσταση περί τα 50μ. υπάρχει στη βορειοδυτική όχθη της αντιπλημμυρικής τάφρου αγωγός εκκροής διαμέτρου, κατ’ εκτίμηση 20εκατ., με διαλείπουσα ροή

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις-διαπιστώσεις φαίνεται, χωρίς αμφιβολία, ότι:

– Υπάρχει σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με οργανικής σύνθεσης, κατά βάση, υγρά απόβλητα στο τελευταίο χιλιόμετρο της αντιπλημμυρικής τάφρου, πριν την εκβολή της στον Πέλεκα

-Τα υγρά απόβλητα προέρχονται από πηγές (π.χ.βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποχέτευση λυμάτων Π. Καραμιδίου κλπ. αν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης) που βρίσκονται στην λεκάνη απορροής βορειοδυτικά της τάφρου, ανατολικά της Επαρχιακής Οδού προς Π. Κεραμίδι και νοτιοδυτικά της Γανόχωρας.

Εικόνα 3

-Η αντιπλημμυρική τάφρος δεν παρουσίαζε καμμία απολύτως ροή από το βόρειο τμήμα της και επομένως αποκλείεται η ύπαρξη πηγών ρύπανσης από την κατεύθυνση εκείνη.

-Η περιοδική εμφάνιση έντονων οσμών σε όλο το μέτωπο της αντιπλημμυρικής τάφρου που εμφανίζονται περιοδικά με μεγάλη ένταση μπορεί να οφείλεται και στις επιχειρήσεις που παράγουν τα παραπάνω υγρά απόβλητα και να σχετίζονται με εσωτερικές διαδικασίες (πλυσίματα, διάθεση των εκπλυμάτων για γεωργική χρήση κλπ) ή και σε άλλες που παράγουν οργανικής σύνθεσης απόβλητα αλλά δεν τα διαχειρίζονται σωστά.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ