Μενού Κλείσιμο

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων – Του Χρ. Ξανθόπουλου

Ανάσα για τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία δίνει ο  πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4790/2021. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του παραπάνω νόμου παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων  μέχρι τις 30-6-2021.

Επομένως οι εκλογές στα σωματεία αυτά  μπορούν να πραγματοποιηθούν  μετά την 30-6-2021 ,εφ όσον μπορούν να πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις   διά ζώσης και το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  και δεν δοθεί νέα παράταση λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. COVID-19 .

Επίσης οι γενικές συνελεύσεις των παραπάνω σωματείων που δεν έχουν θέμα τις εκλογές π.χ. ετήσιος απολογισμός, προϋπολογισμός και ισολογισμός μπορούν να γίνουν και μετά τις 30-6-2021.

Παρακάτω παρατίθεται η σχετική διάταξη του άρθρου 90 του ν. 4790/2021που ρυθμίζει αυτό το θέμα των εκλογών: 

Άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021)

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

 Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30.6.2021.

Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την 30.4.2021.

Υπενθυμίζεται οτι τα αθλητικά σωματεία έχουν υποχρέωση εως 30-6-2021 να προβούν στην τροποποίηση του καταστατικου τους συμφωνα με τον νέο αθλητικό Νόμο 4726/2020 που ισχύει από 18-9-2020.

Ο κ. Ξανθόπουλος, είναι δικηγόρος Κατερίνης

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ