Μενού Κλείσιμο

Να γίνει πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό το Νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) – Άρθρο της Μαρίας Μίχου

Οι ευρωπαϊκοί πόροι, γνωστοί στην Ελλάδα ως ΕΣΠΑ, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για την οικονομία, γιατί βοηθάει τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις,στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι το επόμενο ΕΣΠΑ που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά ώστε η ελληνική οικονομία να κάνει ένα αναπτυξιακό άλμα και να δημιουργήσει δυναμικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Τα χρήματα που μπήκαν στην ελληνική οικονομία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης αν και δεν ήταν λίγα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δεν αναβάθμισαν τις ελληνικές επιχειρήσεις στον βαθμό που απαιτούνταν .
Το πιο σημαντικό πρόβλημα ήταν ότι δεν αποδεσμεύονταν αρκετά γρήγορα και ευέλικτα οι χρηματοδοτήσεις , ώστε οι σχετικές επενδύσεις να γίνονται στον σωστό χρόνο και να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα.
Είναι γεγονός ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά ως προς την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των πόρων του. Η απορρόφηση δεν ξεπερνάει το 40%, ενώ η εκτέλεση βρίσκεται κάτω από το 28%. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πόροι που δεν αξιοποιούνται.
Οι επιχειρήσεις κυρίως μικρές και μεσαίες δεν μεγάλωσαν. Δεν μετασχηματίστηκαν και δεν έγιναν εξωστρεφείς όσο θα μπορούσαν όπως αποδεικνύεται αν και έχουν ωφεληθεί σημαντικά από τα ΕΣΠΑ. Ακόμα υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε σχετικά μεγέθη (2.7% είναι μικρές ή μεσαίες έναντι 6.74% στην ΕΕ), παραγωγικότητας (50% του ευρωπαϊκού μ.ο.).
Ο σχεδιασμός όμως και η υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 οφείλει να λάβει υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος, ώστε να αποφευχθούν οι ίδιες αστοχίες και να μπορέσουν οι πόροι να αξιοποιηθούν σωστά και να δημιουργήσουν το οικονομικό αποτύπωμα, που τους αναλογεί.
Δύο είναι τα κεντρικά ζητούμενα.
Το πρώτο, να δούμε ουσιαστικά πώς γίνεται η διαχείριση με γενναίες τομές, ώστε οι πόροι να αποδεσμεύονται γρήγορα, με διαφάνεια και ευελιξία.
Το δεύτερο είναι να συνδέσουμε τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένους στόχους.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα εργαλεία χρηματοδότησης πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά:
τη σύνδεση χρηματοδότησης και αποτελεσμάτων
την ενίσχυση διαπεριφερειακών συνεργασιών
την απλοποιημένη χρηματοδότηση.

Χρειαζόμαστε ένα νέο ΕΣΠΑ, που θα συνδέει τη χρηματοδότηση με την επιχειρηματική μεγέθυνση, τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, την αύξηση των εξαγωγών και τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το σχέδιο για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες:

Ψηφιακή διακυβέρνηση.
Περιβάλλον και ενέργεια
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
Υποδομές, μεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα.
Επενδύσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις.

Άρα οι κεντρικές επιδιώξεις για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, πρέπει να είναι ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η κυκλική οικονομία, η κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και η βιομηχανική ανάπτυξη στην περιφέρεια.

 

Μίχου Μαρία

Οικονομολόγος

π. Βουλευτής Πιερίας

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ