Μενού Κλείσιμο

Η Οικονομία της Πιερίας. Προβλήματα και οι Προοπτικές – Άρθρο του Ηλία Χατζηχριστοδούλου

Ο Νομός Πιερίας έχει καθιερωθεί να θεωρείται, κατά βάση, αγροτοτουριστική περιοχή, παρόλο που στη διαμόρφωση του τοπικού ΑΕΠ, ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου, συμβάλλουν σημαντικότατα η βιομηχανία, η μεταποίηση, το εμπόριο και οι μεταφορές.

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του CΟVID – 19, επηρέασε αρνητικά, λόγω της αιφνιδιαστικής και ταυτόχρονης μείωσης τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης, όλους τους τομείς της Οικονομίας.

Τα κυριότερα θύματά της όμως, παγκοσμίως, υπήρξαν ο κλάδος του τουρισμού και των μεταφορών. Επομένως, προεξοφλείται ότι το ΑΕΠ της Πιερίας, έχοντας ως βασικό συντελεστή τον τουρισμό, πλήττεται ιδιαιτέρως από την εξελισσόμενη κρίση.

Βλέποντας την «μεγάλη εικόνα», εκτιμούμε ότι τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης λαμβάνονται έγκαιρα και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επειδή, όμως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το επιμελητηριακό μας καθήκον επιτάσσει να παρεμβαίνουμε στη δημόσια συζήτηση και διαβούλευση καταθέτοντας τις βελτιωτικές μας προτάσεις σε όσα ζητήματα κρίνεται απαραίτητο.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, προτείνουμε επίμονα, από τις 31/03/2020, την εφαρμογή ενός μοντέλου factoring με κρατική εγγύηση έως 100%.

Πρακτικά αυτό σημαίνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών τους, με παράλληλη χρηματοδότηση των πελατών των επιχειρήσεων, για την εξόφληση των δικών τους οφειλών προς τις επιχειρήσεις, βάσει τιμολογίων. Συγχρόνως, βέβαια, να ακυρώνονται  όσες επιταγές είχαν εκδοθεί για την εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο η ρευστότητα κατευθύνεται απευθείας στο ριζικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας, απελευθερώνοντας και προστατεύοντας άμεσα το συναλλακτικό της κύκλωμα.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη, ότι οι εκδιδόμενες επιταγές κατ’έτος είναι περίπου 6 δισεκ. ευρώ, τότε για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι πληγείσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές, το ποσό που αναλογεί κάθε άλλο παρά απαγορευτικό είναι για την εγγυοδοσία του κράτους.

Όσον αφορά στη διάσωση του τουρισμού της Πιερίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

Το συντριπτικό ποσοστό των τουριστών, που επισκέπτονται την Πιερία, αλλά και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, εισέρχεται στη χώρα οδικώς, από τα βόρεια χερσαία σύνορά της. Δεν είναι, επομένως, λογικό να διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους μόνο η είσοδος από τον Προμαχώνα, την ίδια στιγμή που όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι ανοικτά και οι εκεί διενεργούμενοι υγειονομικοί έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί, λιγότερο ακριβοί και συγχρόνως αξιόπιστοι.

Άρα προκύπτει θέμα ισότιμης αντιμετώπισης των επιχειρηματιών του τουρισμού από πλευράς πολιτείας και ζήτημα υγειούς ανταγωνισμού.

Θεωρούμε ότι, θα πρέπει τα διαγνωστικά τεστ να γίνονται δειγματοληπτικά, και μόνο στη χώρα μας, με κρατική επιδότηση, έτσι ώστε το κόστος τους  καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος για την εξαγωγή του αποτελέσματος να μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους εισερχομένους.

Επιπλέον, είναι ανάγκη να εξεταστεί άμεσα η μείωση του κόστους των πολλαπλών διοδίων, από τα οποία διέρχονται οι επισκέπτες, μέχρι να φθάσουν στην Πιερία.

Η συνέχιση δε της στήριξης, με κάθε τρόπο, του εσωτερικού τουρισμού, θεωρείται απαραίτητη για την επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων και δεν είναι θέμα μόνο της Πιερίας, αλλά Πανελλαδικό.

Τέλος η Πιερία, όπως και η υπόλοιπη χώρα, συνεχίζει να έχει ανάγκη, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, επιδοτήσεων των πιο ευάλωτων κλάδων και μέτρων ελάφρυνσης και ρύθμισης των πάσης φύσεως οφειλών, είτε προς το δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες, ενώ το ζήτημα της μείωσης των ενοικίων μένει ακόμα ανοικτό για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Επιμελητήριό μας κινείται δραστηριότατα και από τις 12/03/2020, μέχρι σήμερα, έχει στο ενεργητικό του μια σειρά από επιτυχημένες παρεμβάσεις, σχετικά με την διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Μόνο με μια εφαρμοσμένη πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής θα μπορέσουμε να παραμείνουμε ζωντανοί, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα.

Όσον αφορά δε στις αναπτυξιακές προοπτικές και επιδιώξεις της Πιερίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση του Νομού, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ορθολογικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Ήδη η υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από τις 12/01/2020, όταν, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, οργανώθηκε σύσκεψη, όπου οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου, μαζί με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, έθεσαν τις βάσεις και όρισαν τις προτεραιότητές του.

Η βασική μας αντίληψη είναι: Η βέλτιστη και  αειφορική εκμετάλλευση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, που δεν είναι άλλα από α) τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) ο πολυδιάστατος τουρισμός, γ) οι μεταφορές και οι υπηρεσίες logistics, δ) η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Το αποτέλεσμα που αναμένεται να προκύψει από την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, θα είναι η παραγωγή παγκοσμίως εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία αφενός θα αυξάνουν τις εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουν τις εισαγωγές, υποκαθιστώντας μια σειρά εισαγομένων προϊόντων.

Αυτό που, επιμόνως, πρέπει να ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα προσπάθειες αυτού του είδους,

είναι η εξεύρεση και εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε με την ταχεία απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε με την εγγυοδότηση και τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είτε με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών, μέσω ΣΔΙΤ ή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Όλα τα ανωτέρω βεβαίως απαιτούν εγρήγορση, ετοιμότητα, εκπόνηση άρτιων μελετών, που να αποδεικνύουν με σαφή τρόπο την βιωσιμότητα και την ανταποδοτικότητα των έργων, και πάνω από όλα, φιλικό προς τις επιχειρήσεις νομοθετικό και λειτουργικό περιβάλλον.

Αν πρέπει στο τέλος να κλείσουμε με μια ευχή, αυτή είναι η γρήγορη και ορθή υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων, όχι μόνο της Πιερίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ