Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Κ. Μακεδονία

Υπερκαλύφθηκαν οι πόροι!

 

384 επιχειρήσεις της Περιφέρειας υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης, υπερκαλύπτοντας τους διαθέσιμους πόρους κατά 122%

 

Ευρύτατη ήταν η αποδοχή της δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

 

Οι διαθέσιμοι πόροι ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκαν από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και το ποσοστό έφτασε στο 122%, που είναι ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης που έχει η συγκεκριμένη δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή και συνολικά υποβλήθηκαν 384 αιτήσεις για επιδότηση ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού από όλη την Κεντρική Μακεδονία, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 143.782.918 ευρώ και επιχορήγηση (αναλογούσα αιτούμενη δημόσια δαπάνη) 64.808.921 ευρώ.

«Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των πολιτών για δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, είναι το γεγονός ότι οι αιτήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Η διαδικασία που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν υποδειγματική και πλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα αρχίσει, με διασφαλισμένους πόρους, η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Στόχος μας είναι έως τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθεί η απόφαση ένταξης των έργων. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η διαφάνεια στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η ανάπτυξη είναι πρώτο μας μέλημα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων:

-Ποσοστό 43,75% του συνόλου των αιτήσεων (168 αιτήσεις) αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης ενώ το 56,25% του συνόλου των αιτήσεων (216 αιτήσεις) αφορούν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού.

-Από το σύνολο των 168 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης, το 84,52% των αιτήσεων (142 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 1/1/2016), το 7,14% (12 αιτήσεις) από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 1/1/2016), και το 8,33% (14 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την υποβολή της αίτησης).

-Από το σύνολο των 216 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον τομέα του τουρισμού το 60,19% των αιτήσεων (130 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την υποβολή της αίτησης), το 28,24% (61 αιτήσεις) από υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 1/1/2016), και το 11,57% (25 αιτήσεις) έχουν υποβληθεί από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 1/1/2016).

-Το 67,87% των αιτήσεων (114 αιτήσεις) στον τομέα της μεταποίησης αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ το 68,05% των αιτήσεων (147 αιτήσεις) στον τομέα του τουρισμού αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η δράση «Μεταποίηση – Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως και 600.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: Κατασκευές, διαμορφώσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών μέσων, αγορά λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας και e-shop, και πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών-διαδικασιών.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.