Μενού Κλείσιμο

Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Νόμιμη η συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης

Τη νομιμότητα των αποφάσεων αμφισβήτησε ο πρώην δήμαρχος Σάββας Χιονίδης με επιστολή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υποστηρίζοντας πως δεν τηρείται η αναλογία στη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Επιτροπών του Δήμου

Νόμιμα συγκροτήθηκαν τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης, όπως αποφάνθηκε και επισήμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε σε «επανέλεγχο» επτά συνολικά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που όλες αφορούσαν τη στελέχωση συμβουλίων, μετά από σχετικό αίτημα του Επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες σε Δράση». Ο κ. Χιονίδης, είχε εκφράσει (ήδη από τη συνεδρίαση για τον ορισμό των ΔΣ) τις ενστάσεις του ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων, υποστηρίζοντας πως στα Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών, Επιτροπών και Επιχειρήσεων του Δήμου, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία συμμετοχής των γυναικών.
Όπως φαίνεται, οι εξηγήσεις που είχε δώσει τότε ο δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος, δεν έπεισαν τον κ. Χιονίδη ο οποίος με επιστολή του στις 14 Οκτωβρίου 2019, ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον επανέλεγχο των αποφάσεων.Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αφού προηγήθηκε αλληλογραφία με το Δήμο Κατερίνης και επανέλεγχος των αποφάσεων, ξεκαθάρισε πως «οι ως άνω αποφάσεις» έχουν ληφθεί νόμιμα.

Συγκεκριμένα με έγγραφό της (το οποίο κοινοποιείται και στον κ. Χιονίδη), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση βάζει τέλος σε κάθε υπόνοια μη σύννομης συγκρότησης των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου, αναφέροντας: «Έπειτα από την ανωτέρω σχετική αλληλογραφία, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των αριθμ. 383/2019, 384/2019, 385/2019, 386/2019, 387/2019, 389/2019 και 390/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με τις οποίες συγκροτήθηκαν τα Δ.Σ. των νομικών προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΔΕΕΕΚ, ΟΠΠΑΠ, ΔΩΚ, Σχολικών Επιτροπών, ΔΗΚΕΔΗΚ και ΔΗΠΑΚ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυγχάνει αιτιολογημένη, με βάση τα παρατιθέμενα στοιχεία, η ανεπάρκεια ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου, όσον αφορά στον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α’), σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί νόμιμα οι ως άνω αποφάσεις».
Την απάντηση υπογράφει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ