Μενού Κλείσιμο

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας – Τράπεζα βιώσιμων λύσεων – Άρθρο του Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου

Του Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου

Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Οφείλω καταρχάς να σημειώσω πως πετύχαμε την πρώτη συγχώνευση Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα, με στόχο την οριζόντια ολοκλήρωση (αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος και φάσματος). Κάναμε πράξη τη ρήση του Henry Ford «To να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δουλέψουμε παρέα είναι επιτυχία».

 

Προχωρήσαμε λοιπόν, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Σερρών και Πιερίας σε συγχώνευση διά απορροφήσεως, ενισχύοντας τη θέση μας στην αγορά, απευθυνόμενοι σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Από τα τέσσερα (4) καταστήματα της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, τα δύο  βρίσκονται σήμερα στην Κατερίνη και στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, λειτουργώντας υπό την ομπρέλα του κεντρικού καταστήματος των Σερρών, ενώ διατηρούμε τρία ATM’s στην περιοχή.

Η τραπεζική βασίζεται πάνω στην πίστη (εμπιστοσύνη) και αυτό στην Πιερία μετουσιώνεται καθημερινά σε ρευστότητα και μεγαλύτερα περιθώρια δανεισμού, με καλύτερους όρους. Μετά την άρση των capital controls βελτιώνουμε το μερίδιο αγοράς, αποβλέποντας στην οικονομική ανάπτυξη των μελών μας και στην Πιερία, στηρίζοντας παράλληλα κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Αυτονόητα η Τράπεζα υποστηρίζει όλες τις εργασίες σύγχρονων πιστωτικών ιδρυμάτων (καταθέσεις, χορηγήσεις, εγγυητικές επιστολές, πληρωμές/μεταφορά κεφαλαίων, κάρτες, POS, εργασίες υποστήριξης εισαγωγών/εξαγωγών, web-banking κοκ).

Σε μία εποχή αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του Τραπεζικού συστήματος, αυξήσαμε σημαντικά τον αριθμό των μελών μας (15.276) έχοντας στην Πιερία σήμερα 6.069 μέλη. Τα χρήματα των καταθετών μας που λαμβάνουν υψηλότερο επιτόκιο από το σύνηθες της τραπεζικής αγοράς, επενδύονται κυρίως σε τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα την στήριξη της απασχόλησης. Το 89,75% του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αποτελούν επιχειρηματικά δάνεια. Στην Πιερία κυριολεκτικά «σώθηκαν» (επιβίωσαν) πολλοί επιχειρηματίες λόγω της στήριξης από την τράπεζα. Σήμερα εξυπηρετούμε χρηματοδοτικά 399 επιχειρήσεις της περιοχής.

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια οι κεφαλαιακές ανάγκες καλύφθηκαν αποκλειστικά και από εισφορές των μελών χωρίς καμία στήριξη ανάλογη των συστημικών Τραπεζών (Τ.Χ.Σ. και ELA).

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δημιουργώντας και στην Πιερία ένα ειδικό Τμήμα Καθυστερήσεων σε συνεργασία με τη νομική μας υπηρεσία. Βρίσκουμε λύσεις βιώσιμες και με προοπτική ανάκαμψης για τους Πιεριείς επιχειρηματίες (όπου είναι εφικτό).

Στόχος μας είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα μας επιτρέψουν να εδραιωθούμε σύντομα σε περιοχές όπως η Βέροια και τα Γιαννιτσά ή η Έδεσσα, το Κιλκίς και ο Πολύγυρος ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της.

 

 

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον της Τράπεζας στην Πιερία είναι:

α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής ώστε να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς της παραγωγής πρώτης ύλης με τις μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων.

δ) Υποστήριξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζομένων δωματίων.

ε) Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα σε συνεργασία κυρίως με έναν εκ των βασικών μας συνεταίρων, τον ασφαλιστικό όμιλο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ».

στ) Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ – κυρίως ΕΠΑνΕΚ, ΠΑΑ (αγροτικό), Leader κ.α].

Στην Πιερία μέσα από το δόγμα «λίγα από πολλούς» απευθυνόμαστε στους πολίτες και στους επιχειρηματίες προκειμένου να είναι καλυμμένη η Τράπεζα και απέναντι στις επιπτώσεις της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, τις ανάγκες τεχνολογικής και γεωγραφικής ανάπτυξης και την ανάγκη τήρησης αυξημένων κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Η πρόσκλησή μας απευθύνεται και στα νοικοκυριά / ιδιώτες υπενθυμίζοντας ξανά ότι «ένα ευρώ κατάθεση στην Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ένα ευρώ επένδυση στον τόπο μας». 

Με τα καταστήματά μας στην Πιερία δεν διασαλεύουμε τη συστημική ισορροπία, αλλά λειτουργούμε ως εναλλακτικός πάροχος που καλύπτει ένα κενό της αγοράς. Καταγράφουμε τα μηνύματα της πελατειακής μας βάσης για παροχή πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών. Μάλιστα από 15 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε και το παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα «First Kids».

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα παραμένει ο εξατομικευμένος χαρακτήρας προσέγγισης του πελάτη και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων χωρίς να υπολειπόμαστε στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση και την πλήρη διασφάλιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

 

 

Μέσα από τη νέα Μονάδα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην οποία συμμετέχω ως επικεφαλής μαζί με τα δύο Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας, τους κυρίους Στάγκο Δημήτριο (Σέρρες) και Χουσουρίδη Νικόλαο (Πιερία), μετά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019, ειδικά για την Πιερία δίνεται έμφαση στα ακόλουθα :

-Ενίσχυση του τομέα Καρτών

-Συστημική ενοποίηση και αναβάθμιση

-Ενοποίηση της κουλτούρας – ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και των οργανωτικών  ικανοτήτων γνωστές ως “the 7Cs” (Coordination, Competence, Commitment, Communication, Conflict, Creativity, Capacity management).

Όλα τα παραπάνω τα πετυχαίνουμε βήμα προς βήμα με μια νέα ισχυρή 11μελή ομάδα στην οποία συμμετέχουν και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. από την Πιερία, οι κύριοι Μηλιώτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος Β’), Μπαλάτος Γεώργιος (Γραμματέας), Νίκας Αριστείδης και Τσιτλακίδης Ηρακλής με όραμα, ικανότητες και τη θέληση να πραγματοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε την αλλαγή σε όλες τις φάσεις της.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της 10ης ΕΒΕ.Πιερίας-Κεντρ.Μακεδονίας τον κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας, την Αντιπεριφερειάρχη κα Σοφία Μαυρίδου και τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Κώστα Κουκοδήμο με τους οποίους (όπως και με τους άλλους δύο δημάρχους της Πιερίας, με φορείς, σωματεία και συλλόγους) προσδοκούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία για το καλό της Πιερίας.

 

Η Πιερία έχει μόνο να ωφεληθεί από μια ισχυρή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό αφιέρωμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Επτά με θέμα τη 10η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας, Κεντρικής Μακεδονίας

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ