Μενού Κλείσιμο

«Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Κατερίνης (1950-1974)»

Ημερίδα από τον Όμιλο για την ιστορία και τον πολιτισμό νομού Πιερίας

H διοργάνωση της πρώτης ημερίδας  (30 Νοεμβρίου 2018) που πραγματοποιεί ο «Όμιλος για την ιστορία και τον πολιτισμό νομού Πιερίας» γύρω από τις όψεις της μεταπολεμικής Κατερίνης της περιόδου 1950-1974 σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου ομιλιών, συζητήσεων και παρεμβάσεων σε τομείς που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο πολίτη και ενεργό μέλος του τόπου.

Η ημερίδα που έχει ως θέμα «Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Κατερίνης (1950-1974)», φιλοξενείται στην Αστική Σχολή Κατερίνης (6:30 μμ) και ομιλητές είναι οι Νίκος Βαρμάζης (φιλόλογος-ιστορικός, π. Καθηγητής Διδακτικής των Αρχαίων), Αντώνης Κάλφας (ποιητής-φιλόλογος), Νίκος Γραίκος Δρ. Ιστορίας της Τέχνης-Εκπαιδευτικός) και Ηλίας Νικολακόπουλος (Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, Διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας)

Σκοπός του Ομίλου για την ιστορία και τον πολιτισμό νομού Πιερίας, είναι:

– Η ανάδειξη, καταγραφή και τεκμηρίωση των τοπικών ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων με βάση τις κατακτήσεις και τα εργαλεία της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης καθώς και των κοινωνικών επιστημών.

– Η κατανόηση, η διάδοση, η προβολή και η διασύνδεση της πιερικής, της τοπικής με την εθνική και ευρωπαϊκή ιστορία, η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας αφενός μεταξύ των μελών και φίλων του Συλλόγου και αφετέρου μεταξύ του συλλόγου συνολικά και άλλων συλλογικοτήτων ή οργανώσεων με παρεμφερείς σκοπούς και επιδιώξεις.

– Στα επείγοντα ενδιαφέροντα του συλλόγου εντάσσονται η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, ο διάλογος γύρω από την ανάπτυξη των ιδεών, των γραμμάτων και των τεχνών, ακόμη η παρέμβαση στα σύγχρονα ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα (εθνικισμός, ευρωπαϊκή ταυτότητα, ξενοφοβία, ρατσισμός), καθώς και η εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δράσεις του συλλόγου μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και συμπληρωματικές ενέργειες, όπου αυτό είναι δυνατό.

– Στις βασικές αρχές του Συλλόγου εντάσσονται ακόμη η έγκυρη πληροφόρηση, η επιστημονική γνώση και η τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών του, η δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις του, η αντικειμενικότητα, η πολυφωνία και η σύνθεση των απόψεων και των προτάσεών του.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο σύλλογος θα επιχειρήσει:

  1. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων καθώς και τη διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και παραστάσεων (βιβλίο, μουσική, θέατρο).
  2. Τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
  3. Τη συνεργασία με συνεργατικά σχήματα, με άλλους όμοιου είδους φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών.
  4. Την έκδοση ενημερωτικών περιοδικών εντύπων, τη λειτουργία ιστοσελίδας, τη δημιουργία φόρουμ στο διαδίκτυο και άλλων μορφών κοινωνικής δικτύωσης , με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
  5. Την ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη του, την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις δράσεις του συλλόγου και την ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες, στην επιστημονική κοινότητα και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ