Μενού Κλείσιμο

Με Erasmus στην Ρουμανία

2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 με τίτλο «Effective e-Learning System Based on Digital Competences», οργάνωσε και υλοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή του Arad της Ρουμανίας.

Στο πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε από τις 14 με 18 Ιανουαρίου, συμμετείχαν τέσσερις καθηγητές από τους Τομείς Πληροφορικής, Οικονομίας και Γεωπονίας του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης και εκτός από το 2ο ΕΠΑΛ της Κατερίνης, συμμετέχουν και σχολεία Δευτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Κροατία.
Η υποδοχή των συμμετεχόντων του προγράμματος έγινε από το σχολείο «LICEUL TEHNOLOGIC, FRANCISC NEUMAN’’, που έχει έδρα το Arad της Ρουμανίας.
Οι βασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν:
-Η προετοιμασία των καθηγητών για την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην παραδοσιακή τάξη αλλά και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.
-Η πρακτική εφαρμογή εργαλείων WEB 2.0
-Η ανταλλαγή εμπειριών για την δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την δημιουργία κινήτρων για την χρήση των εργαλείων WEB 2.0
-Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ από καθηγητές και μαθητές. Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης.

Οι δράσεις
Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ρουμανία οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, όπου παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας με online ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές και τους μαθητές και πραγματοποίησαν συγκρίσεις με τις σχολικές μονάδες των άλλων χωρών.
Επίσης δίδαξαν τον τρόπο χρήσης εκπαιδευτικών διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κύριως στο 2ο ΕΠΑΛ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Zunal, Storybird, Cmaptools) και παρακολούθησαν εισηγήσεις των καθηγητών των άλλων χωρών όσον αφορά τα εργαλεία WEB 2.0 που χρησιμοποιούν στα δικά τους σχολεία (Kahoot, Geogebra, Linoit, Paddlet, Moodle, Edmodo, Plickers, quizziz, Diigo, Google Classroom).
Παράλληλα, συμμετείχαν σε συναντήσεις εργασίας σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης των σχολικών μονάδων στις χώρες της Ευρώπης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
-επισκέφτηκαν διάφορα σχολεία του Arad, μπήκαν στις τάξεις, στις βιβλιοθήκες, στα εργαστήρια και είχαν την ευκαιρία να δούνε τόσο τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους αλλά και να έχουν προσωπικές συνομιλίες με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
-επισκέφτηκαν ιστορικά κτίρια και μνημεία του Arad καθώς και το δημαρχείο και γνώρισαν την ιστορία της περιοχής. Επίσης πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στην Τιμισοάρα
-οργάνωσαν την επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Λετονία.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ