Μενού Κλείσιμο

Διακρατική συνάντηση στην Λιθουανία

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: «Chris – Countering Human RADICALISATION In School (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)» διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τέλη Μαΐου η τελευταία διακρατική συνάντηση στη Λιθουανία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Δανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας. Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση για την πορεία του προγράμματος έως τώρα και να αποφασιστούν τα τελικά βήματα με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τη Βασιλική Αλεξάνδρα Βενιώτη, νηπιαγωγό και τη Μαρία Νταντάμη.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ