Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 13:00

Σε έργα της Π.Ε. Πιερίας η Αντιπεριφερειάρχης

Σε έργα της Π.Ε. Πιερίας η Αντιπεριφερειάρχης

 

Βελτιώσεις με γνώμονα την οδική ασφάλεια

 

Επιτόπιο έλεγχο σε εργασίες,  που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτη Μαυρίδη.

 

Σε καθημερινή βάση η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας μεταβαίνει και επιβλέπει τις εξελισσόμενες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που υλοποιούνται με βάση το τεχνικό πρόγραμμα και με γνώμονα την προστασία των οδηγών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας επιθεώρησε τις παρεμβάσεις σε μήκος  περίπου 1 χλμ, στη 13η Εθνική οδό Κατερίνη-Άγιος Δημήτριος-Όρια νομού και συγκεκριμένα πριν την είσοδο στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο των εργασιών συντηρήσεων και βελτιώσεων του οδικού δικτύου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο)/Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2017, 2018, 2019» με προϋπολογισμό μελέτης 813.000,00 € (με 24% ΦΠΑ). Η εν λόγω μελέτη, έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του καταστρώματος της  Εθνικής οδού 13ης «Κατερίνης - Αγ. Δημητρίου-όρια Νομού», των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι εργασίες, που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου, αφορούν μεταξύ άλλων διανοίξεις και καθαρισμούς-μόρφωση τάφρων ή ερείσματος σε μεγάλο τμήμα των οδών, κατασκευή τεχνικών έργων στο πλαίσιο συντηρήσεων των υφιστάμενων τεχνικών των οδών ή και κατασκευή νέων τεχνικών για επεμβάσεις αποκαταστάσεις τοπικών στενωμάτων των οδών, έργα αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών καταστρώματος  των οδών καθώς και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών.