Μενού Κλείσιμο

Ζήτημα ασφάλειας

Η Π.Ε. Πιερίας ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης στα κιγκλιδώματα των γεφυρών

Αποπερατώθηκαν οι εργασίες συντήρησης-αντικατάστασης και βαφής των κιγκλιδωμάτων γεφυρών σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο έργο: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας οδών ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2017-2018» με προϋπολογισμό μελέτης 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα για τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου από καθημερινές φθορές, τον καθαρισμό των παράπλευρων ερεισμάτων, τάφρων, τεχνικών (κάθετων και παράπλευρων) τόσο από βλάστηση όσο και από φερτά υλικά, τη βαφή διαβάσεων και κυκλοφοριακών κόμβων, την αποκατάσταση καλυμμάτων υφιστάμενων φρεατίων και την προσαρμογή στάθμης αυτών κ.ά..

Για τη βελτίωση της ορατότητας των οδών, τη διευκόλυνση της διέλευσης πεζών και οχημάτων, τη διευκόλυνση της κατακόρυφης σήμανσης για την ασφαλή κυκλοφορία, την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς και την αισθητική βελτίωση του οδικού δικτύου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποψίλωσης και κοπής βλάστησης στα ερείσματα και στα πρανή των δρόμων (ορύγματα-επιχώματα) καθώς και πίσω και ενδιάμεσα από στηθαία ασφαλείας ή γύρω από στύλους πινακίδων κλπ., εργασίες καθαρισμού παράπλευρων τάφρων (επενδεδυμένων ή μη), τεχνικών έργων (κάθετων ή παράλληλων στον άξονα της οδού) από βλάστηση ή φερτά υλικά, εργασίες αποψίλωσης και κοπής  ξερών χόρτων και προεξεχόντων κλαδιών δέντρων, καλαμιών και βάτων αλλά και τον καθαρισμό περιοχών. που αποτελούν εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών και εντόμων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

«Το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προχωρά ολοκληρώνοντας σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας, που διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής, μειώνοντας την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου  και αναβαθμίζοντας τις υποδομές της Πιερίας»,υπογραμμίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ