Μενού Κλείσιμο

Υπογράφτηκε η σύμβαση

Επιστημονική παρακολούθηση του τεχνητού υφάλου Λιτοχώρου

Υπεγράφη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου,  η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας του υποέργου  «Επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του τεχνητού υφάλου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας» ποσού 293.366,64 ευρώ και από τον ανάδοχο που είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα» – Ινστιτούρο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.

Το υποέργο αυτό είναι στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης  «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας», η οποία εντάχθηκε αρχικά για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία 2007-2013» του Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας  και στη συνέχεια μετά από μία σειρά άμεσων ενεργειών και διαδικασιών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μεταφέρθηκε για χρηματοδότηση με τη διαδικασία «phasing» στη νέα προγραμματική περίοδο και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, θα είναι η παρακολούθηση του Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου, ο οποίος ήδη υλοποιείται στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, με το Υποέργο  «Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας», ποσού 438.745,29 € και αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων επί του θαλάσσιου πυθμένα για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της τριετούς παρακολούθησης θα αφορά στα εξής:Παρακολούθηση φυσικών και χημικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του Τ. Υ., παρακολούθηση εποίκισης του Τ. Υ., παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των αποθεμάτων των ψαριών, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή, παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ. Υ., οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του Τ.Υ., εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων  εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων και αξιολόγηση  των οικονομικών επιπτώσεων  στην αλιεία  της περιοχής  του ΤΥ, διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης κ.ά..

Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης και λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου θα είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και ειδικά των ντόπιων αλιέων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ