Μενού Κλείσιμο

Υποδομές (και) τουριστικού ενδιαφέροντος

 Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στον Οικισμό «Γρέβενη» της Καλλιθέας

Με τις προγραμματισμένες ασφαλτοστρώσεις ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών στην τοποθεσία «Γρέβενη», στην επέκταση της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, μίας περιοχής με έντονη τουριστική κίνηση τα τελευταία χρόνια.

Των ασφαλτοστρώσεων προηγήθηκαν οι ενταγμένες – στην υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου: «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον Οικισμό Γρέβενη» – εργασίες κατασκευής κρασπέδων, η τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και γενικότερα παρεμβάσεις που συμπληρώνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές.
Προτεραιότητα δόθηκε στην εξυπηρέτηση των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα και με σχετικό αίτημα που διατύπωσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής.
Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης: «Φροντίζουμε διαχρονικά για την ποιότητα των υποδομών και συνδέουμε τον τουρισμό με τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στις συντονισμένες πρωτοβουλίες μας, για υλοποίηση έργων, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων στην πόλη και τα χωριά μας».

Αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Δημήτρης Ντούρος τονίζει: «Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν όλες τις απαιτούμενες υποδομές και βελτιώνουν αισθητά τον Οικισμό «Γρέβενη», ο οποίος παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη – οικοδομική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκεται η συνολική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης».

Η ταυτότητα των εργασιών
Αναλυτικότερα, σε όλη την περιοχή της παρέμβασης κατασκευάστηκε το δίκτυο όμβριων, σύμφωνα με την μελέτη «Κατασκευή Δικτύων Όμβριων υδάτων στις Επεκτάσεις του οικισμού της Καλλιθέας». Έγιναν οι απαραίτητες εκσκαφές για τις εργασίες οδοστρωσίας (ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας, βάση, υπόβαση και όπου κρίθηκε απαραίτητο εξυγιαντική στρώση).
Στην συνέχεια κατασκευάστηκαν τα κράσπεδα και τα ρείθρα που προβλέπει η μελέτη, έγινε διαμόρφωση πεζοδρομίων με πλάτος 2 μέτρα και υποβάθμισή των κρασπέδων στα σημεία που χρειάστηκε, για να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια από άτομα με αναπηρία κ.ο.κ. Ο προϋπολογισμός του έργου ύψους 250.000,00 ευρώ καλύφθηκε από δημοτικούς πόρους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, η πρώτη φάση εργασιών, που ολοκληρώθηκαν το 2014 επικεντρώθηκε στο ανατολικό τμήμα της περιοχής και περιλάμβανε πλήρη κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και ασφαλτοστρώσεις.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ