Μενού Κλείσιμο

Βραβεία αριστείας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Από την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κατ’ επέκταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διοργανώνουν εκδήλωση απονομής «Βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα».

 

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η βράβευση επιτυχημένων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και η γενικότερη ανάδειξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι κατηγορίες των βραβείων αριστείων που θα απονεμηθούν είναι οι εξής:

  1. Επιχειρηματικής υπεροχής, Πρωτοτυπία/καινοτομία, Τρόπος / διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων.
  2. Βέλτιστες πρακτικές, Προστασία περιβάλλοντος, αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη
  3. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Εμπλοκή συμμετεχόντων (ή και εταιρικός εθελοντισμός) EKO, AMEA (stakeholder engagement) και
  4. Ιδιαίτερη επιτυχία στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΙNTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα το πρωί στις 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς  (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.