Μενού Κλείσιμο

Τριμερή σύμβαση για την στέγη

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού

Την τριμερή προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κολινδρού» με υποέργο το «Ενίσχυση και ανακεράμωση στέγης Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού», υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας  Σοφία Μαυρίδου και ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού μετά και την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση, απεστάλη προς τελική υπογραφή στο  Υπουργείο Πολιτισμού.

Η  ΠΚΜ – Π.Ε. Πιερίας Πιερίας, ενέταξε στο  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της και θα υλοποιήσει το έργο με τίτλο «Ενίσχυση και ανακεράμωση στέγης Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού» (υποέργο), προϋπολογισμού 30.000 ευρώ , με φυσικό αντικείμενο την επικεράμωση της στέγης και της κόγχης του ιερού με βυζαντινά κεραμίδια και ειδικότερα τις εργασίες:

-Τοποθέτηση κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, κολυμβητά, στην κόγχη του ιερού.

-Τοποθέτηση, εν ξηρώ, των κεραμιδιών στα λοιπά τμήματα της στέγης. Θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τύπος κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, φυσικής απόχρωσης σε ολόκληρο το ναό και στα δύο επίπεδα της  βόρειας,  μεταγενέστερης προσθήκης.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας μελέτη, «Αποτύπωση, πρόταση αποκατάστασης και στατική μελέτη της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κολινδρού» (που συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης του Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου του Ιερού Ναού  Αγίου Γεωργίου Κολινδρού), με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν και με την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κολινδρού, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002). Ο εν λόγω μεταβυζαντινός Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, διαθέτει ένα εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο, αξιόλογες εικόνες και κειμήλια. Η χρονολόγηση του υφιστάμενου ναού τοποθετείται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα (12 Μαΐου 1835).

Λόγω της παλαιότητας της στέγης, της έλλειψης συστηματικής συντήρησης και σχεδιασμού των νεότερων επεμβάσεων, παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια προβλήματα στεγανότητας, που απαιτούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της στέγης.

«Το έργο, αναπτυξιακού χαρακτήρα, κρίνεται αναγκαίο, καθώς θα συμβάλει στην προστασία του μνημείου, στην ανάδειξη του Κολινδρού και της ιστορίας του, της πολιτιστικής  κληρονομιάς του τόπου και θα ενισχύσει τις στοχευμένες  ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την προαγωγή του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού», δηλώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ