Μενού Κλείσιμο

Το δημαρχείο… «πρασινίζει»

Αίτηση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου Κατερίνης

Στο «άγιο ΕΣΠΑ» εναποτίθεται η ελπίδα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Κατερίνης. «Βήμα βήμα με στόχο και σχέδιο και με γνώμονα την διασφάλιση του συμφέροντος των δημοτών συνεχίζουμε τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες μας, για έναν δήμο με σεβασμό στο περιβάλλον», δηλώνει ο δήμαρχος Σάββας Χιονίδης

Στον συνολικό σχεδιασμό του δήμου Κατερίνης να μετατραπεί σταδιακά σε μια βιώσιμη ενεργειακά πόλη, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα συντονισμένων δράσεων διαχρονικά, όπως οι βιοκλιματικές αναπλάσεις, τα βιοκλιματικά σχολεία, η αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών στον δημοτικό φωτισμό κ.α. εντάσσεται η αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, που υποβλήθηκε από τον Δήμο Κατερίνης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου, συνολικής επιφάνειας 2510 τ.μ.

Ειδικότερα, η αίτηση υποβλήθηκε στον άξονα προτεραιότητας: «Υποστήριξη μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η σημαντική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (ποσοστό κατά τουλάχιστον 75% σύμφωνα με τη μελέτη) και των εκπομπών του CO² και αντίστοιχα η αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους, αναμένεται να επιτευχθούν από τις προγραμματισμένες «πράσινες» παρεμβάσεις στο δημαρχιακό μέγαρο.
Πέρα όμως από τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την εξοικονόμηση ενέργειας, αναμένεται και η εξασφάλιση για τους εργαζόμενους και τους πολίτες καλύτερων συνθηκών λειτουργίας των χώρων.
«Κάθε επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία υλοποιείται με τη χρήση νέων δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων η κατασκευή εμπεριέχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνιστά μια καθημερινή πρόκληση για όλους μας. Βήμα βήμα με στόχο και σχέδιο και με γνώμονα την διασφάλιση του συμφέροντος των δημοτών συνεχίζουμε τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες μας, για έναν δήμο με σεβασμό στο περιβάλλον» τονίζει σχετικά σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης.

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται
Αναλυτικότερα, για την αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου επιλέγονται επεμβάσεις τόσο στο κέλυφός του, όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες:
Αναβάθμιση του κελύφους με:
-θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με σύστημα εσωτερικής μόνωσης με κατασκευή εσωτερικής επένδυσης με μεταλλικό σκελετό εντός των οποίων τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 100mm η οποία εσωτερικά φέρει διπλή γυψοσανίδα.
-θερμομόνωση των οροφών εσωτερικά με ισόπεδη ψευδοροφή από γυψοσανίδες και μονωτικό υλικό πετροβάμβακα 100mm,
-θερμομόνωση των δαπέδων σε εξωτερικό περιβάλλον με σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 80mm.
-η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, θερμομονωτικά με χαμηλή θερμοπερατότητα σε συνδυασμό με υαλοπίνακες ενεργειακούς, σημαντικά χαμηλής θερμοπερατότητας.
-εγκατάσταση κινητών σκιάστρων στην νότια και ανατολική όψη του κτηρίου
Αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με εγκατάσταση:
-συστήματος ψύξης θέρμανση VRV ή VRF που θα καλύπτει και τις ανάγκες του κτηρίου σε ψύξη και θέρμανση. Εγκατάσταση στο δώμα του κτηρίου εξωτερικών μονάδων κλιματισμού VRV, χαμηλού θορύβου σε συνδυασμό με αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες στους χώρους των γραφείων γραφείων.
-συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας τουλάχιστον 73% και προκλιματισμό του εισερχόμενου αέρα. Η εγκατάστασή τους θα γίνει σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από την μονάδα εξαερισμού της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου.
-κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο δώμα του κτηρίου, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες, για τις ανάγκες της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου σε θέρμανση – ψύξη και αερισμό.
-φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED μειώνοντας δραστικά την καταναλισκόμενη στο κτήριο ηλεκτρική ισχύ.
-κεντρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του κτηρίου (BMS, KNX κλπ)
-φωτοβολταϊκών και σύνδεση με net-metering για κάλυψη τμήματος της καταναλισκόμενης ισχύος
Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ με Φ.Π.Α., θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν τα Δημόσια και Δημοτικά Έργα, ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει από το ΕΣΠΑ.
Τέλος, σημειώνει ο Δήμος, ότι, παράλληλα με το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του δημαρχιακού κτιρίου, προχωρά μεταξύ άλλων και η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου, στην οποία το φυτικό δυναμικό διατηρείται και προστατεύεται, ενώ ταυτόχρονα το πράσινο ενισχύεται με τη φύτευση νέων δέντρων, χλοοτάπητα και ανθώνων, που συνδέονται αρμονικά με το υπάρχον πράσινο της πλατείας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ