Μενού Κλείσιμο

Τα αιτήματα και… γραπτώς!

Ρύθμιση οφειλών και δίκαιο φορολογικό σύστημα ζητά το ΕΒΕ Πιερίας από την κυβέρνηση

Λίγες μέρες μετά την την εκδήλωση του ΕΒΕ Πιερίας, για τη ρύθμιση οφειλών, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, έγινε αποδέκτης επιστολής του προέδρου του ΕΒΕ Πιερίας, στην οποία αναπτύσσονται (και γραπτώς) τα αιτήματα του Επιμελητηρίου για να «πάρει μπρος» η αγορά και να επιβιώσει ο μικρομεσαίος επαγγελαματίας.

Στην επιστολή του ο κ. Χατζηχριστοδούλου κάνει λόγο για «πραγματική αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών των περισσότερων πολιτών και επιχειρηματιών» ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στη χώρα, καθώς τα εισοδήματά τους έχουν συρρικνωθεί υπερβολικά, ενώ οι δαπάνες διαβίωσης παραμένουν σταθερές ή και υψηλότερες σε αρκετές περιπτώσεις.
«Οι οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους ιδιωτικούς φορείς ξεπερνούν κατά πολύ το Α.Ε.Π. της χώρας.
Θετική και αναγκαία ήταν η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας όπως και η δημιουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και η ένταξη σε αυτόν των επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Παρά τα οφέλη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η διαδικασία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή της λειτουργία και αποκλείουν την ένταξη σε αυτήν χιλιάδων επιχειρήσεων και εκεί πρέπει να βρεθούν λύσεις», αναφέρει σε άλλο σημείο της επιστολής του.
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου υποστηρίζει πως για να προχωρήσει η Ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα σύγχρονο, δίκαιο λειτουργικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών και τη διαχείριση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους με γενναίες και αποφασιστικές παρεμβάσεις, προτείνοντας «διορθωτικές παρεμβάσεις».
Συγκεκριμένα προτείνει, να δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες υπάρχουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υποβολής σε ρύθμιση, ανεξαρτήτως ποσού. «Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πάρουν πολύτιμες ανάσες και να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, σημειώνει, πως με τη ρύθμιση απαιτείται και ένα βιώσιμο φορολογικό περιβάλλον με λιγότερους φόρους και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις
Κλείνοντας την επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πιερίας, εκτιμά πως όσο διατηρείται το σημερινό καθεστώς, η οικονομία θα παραμένει καταδικασμένη σε μαρασμό και οι οφειλές προς το κράτος θα αυξάνονται.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ