Μενού Κλείσιμο

Συνεργατικές (εκπαιδευτικές) δράσεις για την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό

Συνάντηση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κατερίνης με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Α. Χαρίση

Θέματα διοργάνωσης συνεργατικών δράσεων, συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κατερίνης Ανέστης Μυστρίδης και ο Συντονιστής του Εκπαιδευτικού Έργου στον Κλάδο «Εκπαίδευση για την Αειφορία» Αθανάσιος Χαρίσης.

Το τρίπτυχο: περιβάλλον, υγεία και πολιτισμός, βρίσκεται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου έκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται από το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση έγινε ενόψει της υλοποίησης των δράσεων της Ατζέντας 2030 για την επίτευξη των 17 Στόχων (και 169 υποστόχων) Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Το τρίπτυχο: περιβάλλον, υγεία και πολιτισμός, εντάσσεται στις τρεις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Τόσο ο Διοικητής του Νοσοκομείου όσο και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, τόνισαν τη σημασία της μακρόχρονης προηγούμενης συνεργασίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα συνεργατικών δράσεων. Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την πολύτιμη αρωγή του επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου με αποδέκτες στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και οι οποίες αποτελούν προστιθέμενη αξία αλλά και εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων των δράσεων στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία φορέων και δομών για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι καθοριστικός παράγοντας και στην κατεύθυνση αυτή.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ