Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Το απόγευμα στο Δημαρχείο Κατερίνης

Με συνολικά 31 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι και η έγκριση σχετικής μελέτης που αφορά τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και τουριστικής ανάδειξης πολιτιστικού προϊόντος στο Δήμο Κατερίνης, συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

Το Δημοτικό συμβούλιο επίσης αναμέναται να εγκρίνει και την παράταση χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τη λειτουργία του ΣΜΑ Κατερίνης. Εισηγητής του θέματος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Βαϊνάς.

Επίσης, μεταξύ άλλων θεμάτων το Συμβούλιο θα συζητήσει για:

-Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης» (Θέμα 25)

-Τροποποίηση της αριθ. 116/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.» (Θέμα 12)

-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης ως εταίρου στο έργο (project) KNOTS! του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» -Europe for Citizens (Θέμα 19)

-Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Θέμα 28)

-Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης» (αρ.μελ. 14/2018) με κωδικό ΟΠΣ 50290 5029058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» (Θέμα 16)

-Έγκριση της αριθ. 6/2018 μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS) (Destination Management System)» προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. (Θέμα 22)

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ