Μενού Κλείσιμο

Συνδιαμορφώνοντας την Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή

785.551 ευρώ στον Δήμο Κατερίνης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η χρηματοδότηση πιλοτικών δράσεων ανάπλασης με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE IP (LIFE Integrated Project)

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LIFE IP στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, συμμετέχει ο Δήμος Κατερίνης, όπου με επικεφαλής το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνδιαμορφώνεται ο τρόπος υποστήριξης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής (ΠεΣΠΚΑ), με κατάλληλες δράσεις σε Eθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14,2 εκατομμύρια Ευρώ και οι συμμετέχοντες φορείς, μεταξύ άλλων, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
Ορισμένα από τα πιλοτικά έργα που θα υλοποιήσει το έργο LIFE – IP AdaptInGR στις τρεις Περιφέρειες και στους πέντε Δήμους που συμμετέχουν στο έργο αφορούν τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών υποδομών, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους πλημμύρας, έργα προστασίας σε παράκτιες ζώνες και παρακολούθηση της διάβρωσης ακτών, σχεδιασμό αστικών αναπλάσεων, πρόληψη δασικών πυρκαγιών και διαχείριση υδατικών πόρων σε περιοχές με ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο.
Οι καταρχήν δράσεις για τον Δήμο Κατερίνης, αφορούν στη χρηματοδότηση ύψους 785.551 ευρώ, τεσσάρων πιλοτικών δράσεων ανάπλασης με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την χρηματοδότηση που αναμένονται από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση οκτώ επιπλέον κοινόχρηστων χωρών με τα ίδια βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
To έργο είναι χρονικής διάρκειας 8 ετών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να δοθεί κατάλληλος χρόνος για τη σωστή προετοιμασία, εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση των πιλοτικών έργων καθώς επίσης και για να συμπέσει η λήξη αυτού, με την αξιολόγηση και αναθεώρηση της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ.
Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις σε εθνικό επίπεδο, όπως η δημιουργία πλατφόρμας όπου θα δίνονται αποτελέσματα κλιματικών μοντέλων και οδηγοί για την ενσωμάτωση του κλιματικού ρίσκου σε έργα και λειτουργίες της κοινωνίας μας, επεξεργασία δεικτών για την ποσοτικοποίηση των φαινομένων, καθώς και εκτεταμένες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και οικοδόμησης δυναμικού.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ