Μενού Κλείσιμο

Συγκροτήθηκε επιτροπή για τη ρύθμιση οφειλών προς της ΔΕΗ

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να υπάρξει μέχρι και διαγραφή των οφειλών προς τη ΔΕΗ (για ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας). Οι αιτήσεις ήδη κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας Λιτοχώρου

Επιτροπή η οποία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά που ζητά ο νόμος για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, συγκροτήθηκε από τον Δήμο Δίου Ολύμπου.

Η Τριμελής επιτροπή, ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου (τον Ιούνιο του 2018) και αποτελείται από εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωπο της ΔΕΗ και εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με συντονιστή τον αντιδήμαρχο Δίου-Ολύμπου Νίκο. Λάππα.

Σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών που ορίζονται από τον ν. 4469/2018 και αφορά τη ρύθμιση – διαγραφή οφειλών προς τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος, «σε μια προσπάθεια να συμβάλει και ο Δήμος στην ενίσχυση του κοινωνικού συλλόγου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την αίτηση των ενδιαφερομένων και τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της επιτροπής είναι:

-Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

-Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

-Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να καταθέτουν τις αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας Λιτοχώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2352083927).

Να σημειωθεί ότι δεν έχει τεθεί χρονικό όριο για την κατάθεση των αιτήσεων οι οποίες μπορεί να αφορούν και αίτημα για επανασύνδεση, εάν έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής ρεύματος έως και τις 30 Ιουνίου 2018.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ