Μενού Κλείσιμο

Δήμος Κατερίνης – Συγκροτεί την Επιτροπή Διαβούλευσης

Σε πρόσκληση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προχωρά ο Δήμος Κατερίνης. Στην Επιτροπή, η οποία είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, κινήσεων πολιτών, εργαζομένων, εργοδοτών, εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων νέων, αλλά και δημότες.

«Οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί και αφετέρου να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα», αναφέρει η πρόσκληση, ενώ για τη συμμετοχή δημοτών σημειώνεται ότι αυτή θα πρέπει να είναι ίση με το ένα τρίτο του αριθμού των μελών εκπροσώπων των φορέων στο άρθρο 78 και οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Οι  υποψηφιότητες των φορέων και οι αιτήσεις των δημοτών υποβάλλονται εγγράφως στο τμήμα υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) μέχρι και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης.

Οι υποψηφιότητες των συλλογικοτήτων (φορέων, συλλόγων, οργανώσεων κ.α.) που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υποβάλλονται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεών τους, με την οποία ορίζονται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή έντυπης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου (Δημαρχείο Κατερίνης, 1ος όροφος, Μαρία Αδάμου, τηλ. 2351 350561, 2351 350424, 2351 350437). Η αίτηση διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ