Μενού Κλείσιμο

Στην τελική ευθεία

Στις 2 Σεπτεμβρίου ξεκινά η Εμποροπανήγυρη του Δήμου Κατερίνης

Στις 22 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από εμπόρους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Εμποροπανήγυρη

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Δήμος Κατερίνης διοργανώνει την ετήσια Εμποροπανήγυρη, από τις 2 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, στον καθιερωμένο της χώρο, στον οικισμό της Ανδρομάχης. Ένας οικονομικός και κοινωνικός θεσμός, που μετράει πολλά χρόνια και που έχει καταξιωθεί στην συνείδηση των ντόπιων, και όχι μόνο, επισκεπτών.

Στόχος του Δήμου Κατερίνης είναι η βέλτιστη δυνατή οργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης προς όφελος των εμπόρων και καταναλωτών, καθώς και η ανάδειξη και προβολή κυρίως της τοπικής παραγωγής.
Σε ειδικά περίπτερα οι παραγωγοί μπορούν να προβάλουν τα προϊόντα τους και να γνωρίσουν στον επισκέπτη – καταναλωτή την ποιότητα της Πιερικής και όχι μόνο παραγωγής.
Παράλληλα θα λειτουργεί Λούνα Παρκ για τους μικρούς φίλους αλλά και ψησταριές, όπου θα μπορούν οι επισκέπτες να απολαύσουν το πατροπαράδοτο σουβλάκι.
Επιπλέον, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα ψυχαγωγεί κάθε επισκέπτη. Και όλα αυτά στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
Καλούνται όσοι έμποροι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Εμποροπανήγυρη της Κατερίνης να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 22/08/2017 ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες.
Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση και καταθέτει :
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας
2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET
3. βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
4. δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
5. Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) περί μη οφειλής
6. φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης – άδεια υπαιθρίου εμπορίου για τις καντίνες
7. βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κλπ.), κ.λ.π.
8. Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2017
9. Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
10. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Κατερίνης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
11. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λ.π.)
12. κάθε άλλο δικαιολογητικό που καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ