Μενού Κλείσιμο

Στα 600 ευρώ η ενίσχυση

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Οι κάτοικοι έξι Τοπικών Κοινοτήτων (που πληρούν τις προϋποθέσεις) του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, δικαιούνται εισοδηματικής ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:
-Αίτηση δικαιούχου
-φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
-Βεβαίωση τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή
-Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2017
-Υπεύθυνη Δήλωση ω.1599/1986, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Λογαριασμός τράπεζας (με το όνομα του δικαιούχου πρώτο όνομα στο λογαριασμό)
Την ενίσχυση δικαιούνται οικογένειες με το προβλεπόμενο εισόδημα που διαμένουν στις κοινότητες του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας και συγκεκριμένα: Τοπική Κοινότητα Καστανέας, Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, Τοπική Κοινότητα Ρυακίων, Τοπική Κοινότητα Αλωνίων, Τοπική Κοινότητα Παλαιόστανης και Τοπική Κοινότητα Σφενδαμίου
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν στα ΚΕΠ του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, όπου θα γίνεται και η υποβολή της σχετικής αίτησης

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ