Μενού Κλείσιμο

Σπύρος Κουλκουδίνας: «Nα αλλάξει ο χιλιομετρικός περιορισμός των 60 χλμ για τον Κοινωνικό Τουρισμό σε περιοχές όπως η Πιερία»

Ζήτημα επανεξέτασης του περιορισμού των 60 χιλιομέτρων που έχει τεθεί μεταξύ της μόνιμης κατοικίας του πολίτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού  και  του ξενοδοχείου, θέτει ο Βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τις Υπουργούς Εργασίας και Τουρισμού.

Το ζήτημα αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα καταλύματα στην Πιερία , αφού από το  2023 προσδιορίστηκε ότι η απόσταση των 60 km, μεταξύ της μόνιμης κατοικίας του πολίτη και του ξενοδοχείου, προσδιορίζεται από το  gov.gr.

Έτσι όμως δημιουργείται σύγχυση αφού για συγκεκριμένους προορισμούς το όριο των 60 χιλιομέτρων, λειτουργεί τιμωρητικά. Και αυτό γιατί με βάση το gov. gr, προκύπτουν διαφορετικές χιλιομετρικές αποστάσεις, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε θεσμοθετημένο δίκτυο ή όχι και αν κάνουμε χρήση διοδίων ή όχι.

Όπως επισημαίνει ο κ.Κουλκουδίνας, πρέπει να επανεξεταστεί η ρήτρα των 60 χιλιομέτρων, ιδιαίτερα για νομούς όπως η Πιερία αφού το βόρειο τμήμα της και οι τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκεί δεν μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες επιχειρήσεις για πολίτες από την Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και την Πέλλα.

Προτείνει μάλιστα , ο περιορισμός των 60 χιλιομέτρων για την απόσταση μεταξύ της μόνιμης κατοικίας του πολίτη και του ξενοδοχείου, να ισχύει μόνο σε επίπεδο νομού και όχι μεταξύ περιφερειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας του κ.Κουλκουδίνα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ  «Επανεξέταση και εξορθολογισμός του περιοριστικού ορίου των 60 χιλιομέτρων μεταξύ μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ξενοδοχείου στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού»

Κυρίες Υπουργοί

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού στοχεύουν να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες αλλά και να δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους με μειωμένο εισόδημα να κάνουν διακοπές.

Είναι δεδομένο ότι κυρίαρχο στοιχείο στο σχεδιασμό τους αλλά και στο κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει, πρέπει να είναι ο ορθολογισμός.

Ένας από τους περιορισμούς που έχει τεθεί αφορά στη χιλιομετρική απόσταση της μόνιμης κατοικίας του πολίτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού  και  του ξενοδοχείου.

Το 2020, η χιλιομετρική απόσταση των 60 χιλιομέτρων  ήταν απαγορευτική για την ίδια περιφερειακή ενότητα.

ΤΟ 2021 και το 2022 υπήρχε η απαγορευτική διάταξη για τη χιλιομετρική απόσταση των 60 χιλιομέτρων, χωρίς κάποια άλλη διευκρίνηση ή προσδιορισμό.

Ο περιορισμός των 60 χιλιομέτρων δεν ισχύει για περιπτώσεις κατά τις οποίες το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό μέρος και ο τόπος κατοικίας σε νησί και αντίστροφα ή το τουριστικό κατάλυμα και ο τόπος κατοικίας βρίσκονται σε διαφορετικά νησιά.

Το 2023 προσδιορίστηκε ότι η απόσταση των 60 km, μεταξύ της μόνιμης κατοικίας του πολίτη και του ξενοδοχείου, προσδιορίζεται από το  gov.gr.

Έτσι όμως δημιουργείται σύγχυση αφού για συγκεκριμένους προορισμούς το όριο των 60 χιλιομέτρων, λειτουργεί τιμωρητικά. Και αυτό γιατί με βάση το gov. gr, προκύπτουν διαφορετικές χιλιομετρικές αποστάσεις, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε θεσμοθετημένο δίκτυο ή όχι και αν κάνουμε χρήση διοδίων ή όχι.

Είναι σαφες ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ρήτρα των 60 χιλιομέτρων, ιδιαίτερα για νομούς όπως η Πιερία αφού το βόρειο τμήμα της και οι τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκεί δεν μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες επιχειρήσεις για πολίτες από την Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και την Πέλλα.

Ενδεχομένως η πιο ορθολογική λύση θα ήταν ο περιορισμός των 60 χιλιομέτρων για την απόσταση μεταξύ της  μόνιμης κατοικίας του πολίτη και του ξενοδοχείου, να ισχύει μόνο σε επίπεδο νομού και όχι μεταξύ περιφερειών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριες Υπουργοί

1.Προτίθενται να επανεξετάσουν το όριο των 60 χιλιομέτρων για τον Κοινωνικό Τουρισμό σε περιφέρειες  και να το περιορίσουν σε επίπεδο νομού;

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ