Μενού Κλείσιμο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι Κοινότητες Περίστασης, Καλλιθέας, Καλλιθέας και Σβορώνου

Η ώρα της καταγραφής

 

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες.

 

Μετά το αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των παραλιακών περιοχών, χθες ο Δήμος Κατερίνης κατέθεσε αντίστοιχο αίτημα για ακόμη τέσσερις περιοχές στις οποίες η βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα.

 

Οι περιοχές οι οποίες με αίτημά του προς την Π.Ε. Πιερίας ζητά ο δήμος να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι  στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας η Κοινότητα Περίστασης και Καλλιθέας και στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης η Κοινότητα Κατερίνης και Σβορώνου.

Στόχος του αιτήματος, όπως αναφέρει ο Δήμος Κατερίνης, είναι να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει και να γίνει άμεση διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Συνεπώς το συνολικά το αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) αφορά πλέον τις Κοινότητες Παραλίας, Κορινού, Κατερίνης, Σβορώνου, Περίστασης και Καλλιθέας

Να σημειωθεί ότι από χθες σε εξέλιξη είναι από τα συνεργεία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του  Δήμου Κατερίνης, οι αποκαταστάσεις των υποδομών σε όλες τις πληγείσες περιοχές, με έμφαση σε όλο το οδικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών.

 

Πώς και μέχρι πότε θα γίνεται η κατάθεση αιτήσεων

Εν τω μεταξύ, να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοσκευή), από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που έπληξαν το Δήμο Κατερίνης το διάστημα από τις 24/11/2019 έως 25/11/2019.

Οι αιτήσεις αφορούν μόνο σε κύριες κατοικίες για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής και συγκεκριμένα:

-στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. (Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)

-Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)

-Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

-Τελευταία υποβληθείσα Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 11, μέχρι την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου.

Για πληροφορίες τηλ.: 23513 50492 / 23513 50489.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.