Μενού Κλείσιμο

Σε έως και 36 δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι καταναλωτές της ΔΕΥΑ Κατερίνης: Η προθεσμία «τρέχει»

Απαλλαγή έως και 90% των προσαυξήσεων θα έχουν όσοι καταναλωτές καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της οφειλής τους

 

Σε μια ακόμη απόφαση για την τόνωση της ρευστότητας της, αλλά και τη διευκόλυνση των ασυνεπών καταναλωτών της να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς προς την Επιχείρηση, προχώρησε η ΔΕΥΑ Κατερίνης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ενέκρινες τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτήν, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

 

Η απόφαση έχει τεθεί σε εφαρμογή και ισχύει έως 30 Ιουνίου. Μέχρι τότε οι πελάτες της ΔΕΥΑΚ που έχουν οφειλές προς την επιχείρηση, μπορούν να διακανονίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης, να καταβάλει το 10% του συνόλου της οφειλής και κατόπιν να ενταχθεί στην σταδιακή αποπληρωμή του υπολοίπου, το οποίο μπορεί να γίνει σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων, ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι προγενέστεροι διακανονισμοί τους έχουν ακυρωθεί.

Δικαίωμα για αίτηση ένταξης στη ρύθμιση έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και οι υπόχρεοι καταναλωτές των οποίων οι οφειλές είναι στο όνομα τους.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει, (με συνέπεια την υποχρεωτική καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα), εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες δόσεις και εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Επίσης, η Επιχείρηση δίνει τη δυνατότητα διαγραφής του 90% των προσαυξήσεων, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής  του συνόλου οφειλής. Σημειώνεται πως η απόφαση ρυθμίσεως δεν δύναται να περιλαμβάνει περιορισμό  ή διαγραφή μέρους  της κύριας οφειλής.

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση είναι από την                                                   Τρίτη 3  Μαρτίου  2020  έως  και  την Τρίτη  30 Ιουνίου  2020 .

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν, επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 2351 045309, 2351 045308 και 2351 045327.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.