Μενού Κλείσιμο

Ρύθμιση οφειλών για χρέη προς το Δήμο Κατερίνης

Νέα παράταση

 

Όσοι ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα έχουν από 50 έως 100% απαλλαγή των προσαυξήσεων, εξασφαλίζουν δημοτική ενημερότητα και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων

 

Έως 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλέτες προς τον Δήμο Κατερίνης. Στην ρύθμιση, όπως διευκρινίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών έως 29 Νοεμβρίου 2019

 

Πιο συγκεκριμένα  οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Κατερίνης, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20 ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 50% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 73-100 δόσεις.

Με την καταβολή της 1ης δόσης χορηγείται δημοτική ενημερότητα και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων .

Με την καταβολή 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, είναι δυνατή η αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.

Ο οφειλέτης εφόσον υπαχθεί και καταβάλει: α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή 5.000 ευρώ β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από  5.000,01 ευρώ έως 10.000 ευρώ και γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από  10.000,01 ευρώ και πάνω, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι πολίτες έχουν χρέος προς τον Δήμο, να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση και να τακτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο Κατερίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης:2351350422-2351350521-2351350443-2351350442.

  

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ