Μενού Κλείσιμο

Πυλώνας ανάπτυξης οι πολιτιστικές διαδρομές

Σε πρόγραμμα Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών η Περιφέρεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας Cult-RInG “Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση»), στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο πλαίσιο του έργου, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο 2ο διαπεριφερειακό θεματικό εργαστήριο του Cult-RInG που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας (18 και19 Απριλίου).

Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, που αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνεισφορά της δημιουργίας νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το έργο Cult-RInG έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτός από την προφανή πολιτιστική αξία του έργου, η οποία έχει παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής, στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που δημιουργούν οι πολιτιστικές διαδρομές στην τοπική οικονομία μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει την παράλληλη προβολή του πολιτισμού και του τουρισμού ως ενιαίου πυλώνα της αναπτυξιακής της πολιτικής που μπορεί να φέρει εισόδημα, να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δημιουργήσει το σωστό υπόβαθρο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις επιχειρήσεις.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του έργου Cult-RInG στο 4ο Διεθνές Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για τον Πολιτισμό ως Παράγοντα Ανάπτυξης-Βόρεια Διάσταση», με αντικείμενο τις νέες πολιτιστικές διαδρομές και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Παράλληλα, μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου Cult-RInG συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB στο Βερολίνο.

Στο έργο Cult-RInG (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση) του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe, τονίζονται τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση που προκύπτουν από τις υπάρχουσες πολιτιστικές διαδρομές. Η αξιολόγηση αυτή, αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, βασίστηκε στην από κοινού «Έρευνα για τις επιπτώσεις των πολιτιστικών διαδρομών στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στη δικτύωση (clustering) των ΜμΕ», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβούλιου της Ευρώπης. Η έρευνα στόχευε στο:

-να εξετάσει τις δυνατότητες των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού

-να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την επιρροή των πολιτιστικών διαδρομών στη δημιουργία ΜμΕ, στις επιδόσεις τους, στην καινοτομία, στη δικτύωσή τους (clustering)

-να αναλύσει σε τι βαθμό μπορούν τα δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών – εθνικά και διακρατικά – να ωφελήσουν τις ΜμΕ, ιδίως σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς, και

-πώς η συμμετοχή των ΜμΕ μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για την προώθηση της Ευρώπης ως «το Νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ