Μενού Κλείσιμο

Προτάσεις και βελτιώσεις

Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων…»

Του Δημήτρη Μάρδα
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει την αγορά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων βελτιώνοντας το περιβάλλον που κινούνται οι λαϊκές αγορές, το στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο. Αναφορικά με τον προς συζήτηση νόμο σημειώνονται κάποιες απόψεις αναλυτικά κατ’ άρθρο, με σκοπό τη βελτίωση του νόμου.

Ενδεικτικά δίνονται ακολούθως οι κύριες παρεμβάσεις. Αρχικά προτείνεται να προστεθούν οι οινοπαραγωγοί στο σύνολο των συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές, (Άρθρο 10).
Προτείνεται μια νέα διαδικασία αυτοψίας για τη διαπίστωση του παραγωγού ή του «ψευτοπαραγωγού». Σύμφωνα με την πρόταση μια τριμελής επιτροπή θα παίρνει δειγματοληπτικά κάποιο από τα πωλούμενα είδη του παραγωγού, θα το τοποθετεί σε νάυλον ή πάνινη σακούλα, η οποία θα σφραγίζεται μπρος στον παραγωγό με ιδιαίτερο απαραβίαστο τρόπο και ακολούθως, μετά από ραντεβού, στο φυτώριο ή το χωράφι, θα γίνεται η διαπίστωση του αληθούς ή μη πωλουμένου προϊόντος, μέσω της διαδικασίας σύγκρισης του δείγματος με τα προϊόντα της εκεί παραγωγής. (Άρθρο 12)
Τόσο στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος θα συμμετέχει και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, (Άρθρο 28).
Προτείνεται η ύπαρξη διαφορετικών χρωμάτων πάγκων ανάλογα αν είναι παραγωγοί (πράσινο) έμποροι αγροτικών προϊόντων (κίτρινο), βιομηχανικών προϊόντων (μπλε) και μονοχρωμία στους πάγκους και ριγέ άσπρο με το χρώμα του τύπου οι τέντες. Να διαχωρίζονται επίσης οι θέσεις των παραγωγών από τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων σε κάθε λαϊκή. Οι παραγωγοί θα κατέχουν θέση στη μέση της αγοράς, οι έμποροι αγροτικών προϊόντων δεξιά και βιομηχανικών αριστερά. Επίσης, θεωρούμε ότι το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης δεν υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση τα 6 μέτρα. Ακόμη, εκτιμάμε ότι οι επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων δε θα έχουν περισσότερα μέτρα από τους παραγωγούς ανά λαϊκή. Επί πλέον, εκεί όπου υφίσταται κενή θέση θα δίνεται κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς. Όταν φεύγει ένας παραγωγός από τη λαϊκή τη θέση του θα την καταλαμβάνει παραγωγός.(Άρθρο 31).
Τέλος, στο Άρθρο 39 να προστεθεί το εξής. Το στάσιμο εμπόριο εκτός των παρυφών των Λαϊκών Αγορών να περιοριστεί σε μη ανταγωνιστικά των πέριξ των Λαϊκών Αγορών καταστημάτων προϊόντα (όπως τα κουλούρια, καλαμπόκια κ.λπ). Αυτά θα πρέπει να πληρούν συνθήκες υγιεινής και να είναι τοποθετημένα σε κινητές γυάλινες προθήκες συρόμενες και καλαίσθητες, κάτι που θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση από το αρμόδιο υπουργείο. Δε θα υπάρχει αμετακίνητος πάγκος κλειδωμένος με αλυσίδες και λουκέτα αλλά όλοι θα μετακινούνται.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ