Μενού Κλείσιμο

Προκηρύξη θέσης για βοηθό νοσοκόμου

Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου

Τις υπηρεσίες ενός Βοηθού Νοσοκόμου για μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης οκτώ ωρών ημερησίως, ορισμένου χρόνου (από 10/1/2019 έως 8/1/2020), ζητά η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά του ονοματεπωνύμου και την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Νοσοκόμου». Ο φάκελος πρέπει να περιέχει απλή αίτηση προς το σύλλογο, απλό φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βιογραφικό τύπου Εuropass με ενσωματωμένη φωτογραφία του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της δομής μας επί των οδών Μύτικα και Ήρας, καθημερινά από Πέμπτη 22/11/2018 έως Παρασκευή 30/11/2018 και ώρες 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ. ή στο 2351073919. Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στη γραμματεία του συλλόγου ή με courier στη διεύθυνση Μύτικα και Ήρας Κατερίνη 60134.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου2018. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ