Μενού Κλείσιμο

Πολιτική για έργα υψηλής καινοτομίας

 2η Συνάντηση Τοπικής Ομάδας υποστήριξης του Έργου “HIGHER”

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group_LSG) του έργου “HIGHER” – «Καλύτερα εργαλεία πολιτικής για έργα υψηλής καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες» (“Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions”) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ο απολογισμός του πρώτου έτους εφαρμογής του έργου “HIGHER”. Παρουσιάστηκε η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking analysis) του εργαλείου πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της RIS3 – Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση) και του αντίστοιχου εργαλείου πολιτικής της Περιφέρειας της Τοσκάνης (Άξονας 01: υποστήριξη της καινοτομίας και των συνδέσεων μεταξύ γνώσης και αγοράς, Δράση 1.1.5: βοηθητικό σχήμα επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας). Ακόμη, έγινε εισαγωγή στην έρευνα καταγραφής αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών για τη χρήση του εργαλείου πολιτικής, η οποία θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα.
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων καινοτομίας και εξωστρέφειας, συνεργατικών σχημάτων στον τομέα της αγροδιατροφής, αναπτυξιακών εταιριών, ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων και δημοσίων οργανισμών ανάπτυξης πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης του έργου “HIGHER” να συμβάλει στην ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας/παρέμβασης για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εξειδίκευση των δράσεων αξιοποίησης του επιλεγμένου εργαλείου πολιτικής του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα δημιουργικής παρέμβασης στη μεθοδολογία υλοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ίδιοι πόροι).
Τέλος, έγινε ενημέρωση για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στην Κεντρική Μακεδονία στις αρχές Οκτωβρίου οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεματικό εργαστήριο (workshop) και την ενδιάμεση εκδήλωση του έργου, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις και θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ανάμεσα σε εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα και τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ