Μενού Κλείσιμο

Ποιες και πόσες θέσεις εγκρίθηκαν για το Δήμο Κατερίνης

Κοινωφελής Εργασία

Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών από τους ανέργους που θέλουν να διεκδικήσουν μια από τις (συνολικά) 29.886 θέσεις εργασίας σε δήμους της χώρας μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εργασίας

Ήδη, οι θέσεις ανά ειδικότητα για κάθε δήμος έχουν οριστικοποιηθεί με τον Δήμο Κατερίνης να έχει εξασφαλίσει συνολικά 417 θέσεις οχτάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα για τον μεγαλύτερο Δήμο της Πιερίας έχουν εγκριθεί οι εξής θέσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικοτήτων:

Για την κατηγορία ΥΕ εγκρίθηκαν: Βοηθητικό προσωπικό ξυλουργικών εργασιών 4, Βοηθητικό προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών 36, Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 3, Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 128, Βοηθών ασφαλτοστρώσεων 7, Βοηθών ελαιοχρωματιστών 5, Βοηθών ηλεκτρολόγων 6 Βοηθών μαγείρων 2 και Εργατών πρασίνου 42

Για την κατηγορία ΔΕ εγκρίθηκαν: Βοηθών βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελήτων 15, Γενικών καθηκόντων σχολείων / Επόπτης καθαριότητος / Σχολικών βοηθών 5, Γυψαδόρων / Καλουπατζίδων / μπετατζήδων / Σοβατζήδων / Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών / Τεχνικών κατασκευών μονώσεων 6, Δημοσιογράφων 2, Ελαιοχρωματιστών 5, Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας 7, Ηχοληπτών 1, Κλητήρων – Οδηγών 2, Μαγείρων 5, Μηχανοτεχνήτες οχημάτων 1, Ναυαγοσωστών 1, Οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 2, Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας 14, Πληροφορικής 4, Τεχνιτών Υδραυλικών 3, Χεθριστών γεωργικού ελκυστήρα 3, Χειριστών μηχανημάτων – φορτωτή –BOBCAT 1, Χειριστών μηχανημάτων έργου GRADER 2 και Χειριστών μηχανημάτων έργου JCB 4

Για την κατηγορία ΤΕ εγκρίθηκαν: Βιβλιοθηκονόμων 3, Βρεφονηπιοκόμων 12, Γεωπληροφορικής και τοπογραφίας 4, Διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού 2, Διοικητικού / Διοικητικού-Οικονομικού 3, Δομικών έργων 5, Έργων υποδομής 6, Ηλεκτρολόγων μηχανικών 2, Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού λογιστικού 6, Νοσηλευτών 2 και Πληροφορικής 4

Για την κατηγορία ΠΕ εγκρίθηκαν: Αγρονόμων τοπογράφων 3, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3, Γεωλόγων 1, Γεωπόνων 2 Δασκάλων 1, Δασκάλων Ειδικής Αγωγής 4, Δασολόγων 2, Διοικητικού / Διοικητικού-Οικονομικού 9, Κοινωνιολόγων 2, Μηχανικών Η/Υ 3, Μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 1, Μουσικών 1, Νηπιαγωγών 3, Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού 7, Περιβαλλοντολόγων 3, Πληροφορικής 1, Πολιτικών Μηχανικών 5, Φυσικής αγωγής 3 και Ψυχολόγων 1

Το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

-Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

-Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

-Ηλικία.

-Αριθμός ανήλικων τέκνων.

-Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

-Εντοπιότητα.

-Δικαιούχοι ΚΕΑ

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ