Μενού Κλείσιμο

«Πληρώνω ο,τι πετώ» μέχρι το τέλος του… έτους!

Στη συνάντηση του έργου BIOWASTE του Προγράμματος Interreg IV ο Δήμος Κατερίνης

 

 

Η αξιοποίηση των συστημάτων «πληρώνω ο,τι πετώ» και της διαχείρισης βιοαποβλήτων με τη συνδρομή νέων τεχνολογικών στο επίκεντρο της συνάντησης.

H πρόοδος που έχει συντελεστεί έως σήμερα, στο πλαίσιο του έργου BIOWASTE: «Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών», του  Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020, στο οποίο ο Δήμος Κατερίνης είναι ο επικεφαλής εταίρος τέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης συνάντησης όλων των εταίρων την Παρασκευή 01 Ιουνίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης (εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

 

Παράλληλα, στη διάρκεια των εργασιών έγινε λόγος για τα επιλεγμένα σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ), καθώς και το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και Πληρώνω Ότι Πετώ/ Pay as you throw (PAYT), που θα ακολουθήσει ο κάθε εμπλεκόμενος δήμος.

 

Έργο που δίνει προστιθέμενη αξία

«Η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στο συγκεκριμένο έργο του δίνει προστιθέμενη αξία, καθώς με το BIOWASTE ευθυγραμμιζόμαστε με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση αποβλήτων» τόνισε σε δήλωσή του, στο περιθώριο των εργασιών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Παπαζιώγας επισημαίνοντας ότι «το σημαντικότερο κομμάτι του έργου, η επιλογή των σημείων εγκατάστασης των ΑΜΚ επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία και όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι έτοιμοι να προβούν στους κατάλληλους διαγωνισμούς για την προμήθεια του εξοπλισμού. Οι μονάδες αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικές μέχρι το τέλος του έτους».

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός καλωσόρισε τους εταίρους, ενώ έδωσε έμφαση στην σημασία των έργων για το σύνολο των εμπλεκομένων Δήμων.

 Ξεκινώντας τις παρουσιάσεις προόδου και προγραμματισμού του επομένου εξαμήνου, ο Δήμος Κατερίνης ως Leader, ανέπτυξε τις θέσεις του, τις αποφάσεις και τις ενέργειές του. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι εταίροι με παρουσιάσεις των  ενεργειών τους σε τοπικό πλαίσιο, ενώ στον επίλογο έγινε διεξοδική συζήτηση για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων του έργου.

Στην συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των Εταίρων και ειδικότερα οι εξής: Από τον Δήμο Κατερίνης ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Παπαζιώγας, η Project Manager Κατερίνα Πόδα, ο ProjectManagerAssistant Μανώλης Χρυσοστάλης και ο εκπρόσωπος της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.Κώστας Ζαπουνίδης. Από τον Δήμο Probistip, της FYROM οι: Irena Boskovska, Ljubica Naskova και Marija Miteva, από τον Δήμο της Γερμασό+γειας, της Κύπρου οι: Κυριάκος Ξυδιάς (Δήμαρχος), Tίμος Μισέρης (Project Manager), Γιώργος Αθάνατος, Μιχάλης Ζάνος (Managing Director) και Μαρία Παναγουλοπούλου, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας οι: Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός (Project Manager), Ακριβή Παπαδάκη, Ιωάννης Σαμπαθιανάκης και Αγγελική Μαραγκάκη (Administrative and Technical staff),από το Πανεπιστήμιο Goce Delcev, της FYROM, οι: Professor Vasko Zlatkovski, (Project manager), Gjorgji Dimov (Technical staff).

Προϋπολογισμός και ταυτότητα του έργου

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.338.255,00 €. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο (Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν.

Ειδικά, για τον Δήμο Κατερίνης ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 407.044,00 € και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% (85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15% από Εθνικούς Πόρους).

Μέσα από το BIOWASTE oι εμπλεκόμενοι δήμοι θα αναπτύξουν νέα συστήματα διαχείρισης και διαχωρισμού στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, θα γίνουν αποδοτικότεροι μέσα από τον περιορισμό των καυσίμων που καταναλώνουν για την συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων, ενώ θα μειώσουν το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με αυτά.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος ταυτοποίησης το οποίο θα παρέχει στις δημοτικές αρχές και στους συμμετέχοντες δεδομένα σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των αποβλήτων στους τοπικούς κάδους.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ