Μενού Κλείσιμο

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Στη συνάντηση για το έργο Bioregio

Την 7η συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο BIOREGIO συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.

 

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ συμμετείχαν δέκα φορείς με ενεργή δράση στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα της κυκλικής βιο-οικονομίας.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου BIOREGIO ως προς τη σπουδαιότητά τους απέναντι στις προσκλήσεις και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της επερχόμενης περιόδου. Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO και τα πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η καλή πρακτική “Social Plate”, που εντοπίστηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο του έργου, στην πλατφόρμα καλών πρακτικών του Interreg, αναλύθηκε από τον πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέδειξε τους λόγους της επιτυχίας αυτής της δράσης τοπικά, καθώς και τις δυνατότητες να επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες ή και σε άλλες χώρες.

Στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησε η αναγκαιότητα να δημιουργηθούν μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των μικρομεσαίων, καθώς «τα ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να κοινοποιούνται και να εφαρμόζονται για όφελος αυτών που μπορούν να τα υλοποιήσουν». Σε αυτή την κατεύθυνση οι καλές πρακτικές των υπόλοιπων εταίρων που περιλαμβάνουν συνεργατικούς σχηματισμούς και μοντέλα συνεργασίας σχολιάστηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και κατά την διάρκεια της φάσης ΙΙ του έργου BIOREGIO.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ