Μενού Κλείσιμο

Πάρτε τα μέτρα σας…

Εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης της ρύπανσης των ακτών ζητά η ΠΚΜ από τους Δήμους

Η Περιφέρεια με έγγραφο που έστειλε στους δήμους ζητά να προχωρήσουν σε μια σειρά ενεργειών με τις οποίες διασφαλίζεται η ποιότητα των ακτών και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δυσφήμισης του τουριστικού μας προϊόντος.

Εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επιβάλλεται η εντατικοποίηση των ενεργειών αρχών, φορέων και πολιτών και η συνεργασία μεταξύ τους, με σκοπό τη λήψη μέτρων πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από κάθε είδους απορρίμματα.
Επειδή κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου τα φαινόμενα ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα παρουσιάζονται οξυμμένα και χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, κρίθηκε σκόπιμο από την Περιφέρεια να επισημάνει ενδεικτικά μέτρα, η λήψη των οποίων θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα.

Από τις τοπικές αρχές (δήμους και δημοτικά διαμερίσματα), ζητά:
-Τοποθέτηση κατά μήκος των ακτών σε επίκαιρα και εμφανή σημεία ευανάγνωστων αποτρεπτικών πινακίδων όσον αφορά στην απόρριψη απορριμμάτων στις παραλίες.
-Τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων ικανού αριθμού και χωρητικότητας κατά μήκος των παραλιακών ακτών.
-Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους κατά μήκος των ακτών πριν αυτοί υπερπληρωθούν, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα απορρίμματα παρασύρονται με την επίδραση των ανέμων στην θάλασσα.
-Καθαρισμός των ρεμάτων και χειμάρρων που οδηγούν στην θάλασσα από πάσης φύσεως απορρίμματα (επιπλέοντα φυσικά υλικά και ξύλα, άχρηστα υλικά, πλαστικά σκουπίδια κτλ).
-Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντουζ κτλ) στις πολυσύχναστες πλαζ.
-Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών πολιτών για τη συγκρότηση ομάδων καθαρισμού ακτών και θαλάσσιων χώρων από απορρίμματα.
-Συνεχής έλεγχος για την παράνομη διάθεση λυμάτων ή αποβλήτων ιδιωτών σε θάλασσα και ακτές.
Ωστόσο, η Περιερια συνιστά να αποφεύγεται η κολύμβηση σε περιοχές, όπου υπάρχουν εκβολές χειμάρρων ή αγωγών ομβρίων, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, ενώ υπενθυμίζει οτι απαγορεύτεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις ακτές κολύμβησης, καθώς και η κολύμβηση σε λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται:
-Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα των ακτών και την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων.
-Να ορίσουν υπεύθυνο για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
-Να φροντίσουν για τον εξοπλισμό των ακτών με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια—αποδυτήρια—ντουζ—παροχή πόσιμου νερού—δοχεία συλλογής απορριμμάτων κτλ).
-Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για την επιτήρηση των σημείων, ώστε οι πινακίδες να μην αφαιρούνται ή καταστρέφονται, όπως συμπληρώνει η Περιφέρεια, αρμόδια αρχή είναι το Λιμενικό.
Όπως κάθε χρόνο, από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του 2018, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει δειγματοληψίες από τις ακτές κολύμβησης, για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ