Μενού Κλείσιμο

Παρεμβάσεις σε γεφύρια

Από την Π.Ε. Πιερίας

«Με ικανοποιητικό ρυθμό υλοποιούνται παρεμβάσεις συντήρησης οδοστρώματος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της», αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προχώρησαν σε εργασίες συντήρησης-αντικατάστασης και βαφής των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών στη 13η Εθνική οδό (Κατερίνη – Άγιος Δημήτριος – Όρια Νομού).

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας οδών ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2017-2018» με προϋπολογισμό μελέτης 500.000 ευρώ (με Φ.Π.Α 24%) και αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου από καθημερινές φθορές, τον καθαρισμό των παράπλευρων ερεισμάτων, τάφρων, τεχνικών (κάθετων και παράπλευρων) τόσο από βλάστηση όσο και από φερτά υλικά, διαβάσεων και κυκλοφοριακών κόμβων, την αποκατάσταση καλυμμάτων υφιστάμενων φρεατίων και την προσαρμογή στάθμης αυτών, εργασίες αποψίλωσης και κοπής βλάστησης στα ερείσματα και στα πρανή των δρόμων (ορύγματα-επιχώματα) καθώς και πίσω και ενδιάμεσα από στηθαία ασφαλείας ή γύρω από στύλους πινακίδων κλπ., εργασίες καθαρισμού παράπλευρων τάφρων (επενδεδυμένων ή μη), τεχνικών έργων (κάθετων ή παράλληλων στον άξονα της οδού) από βλάστηση ή φερτά υλικά, εργασίες αποψίλωσης και κοπής ξερών χόρτων και προεξεχόντων κλαδιών δέντρων, καλαμιών και βάτων, εργασίες επιδιόρθωσης κατακόρυφων στοιχείων σήμανσης (πινακίδες) κ.ά..
Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με το προσωπικό των συνεργείων σε καθημερινή βάση ελέγχει το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε.Πιερίας, καταγράφει φθορές και ελλείψεις και εκτελεί σειρά παρεμβάσεων ώστε το οδικό δίκτυο να είναι πιο ασφαλές.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ