Μενού Κλείσιμο

Παρατείνεται η ανανέωση επαγγελματικών αδειών

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας

Από το τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πιερίας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/2017) δόθηκε παράταση για την αντικατάσταση των αδειών ή αναγγελιών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερες διατάξεις, έως τις 31-12-2018.

Η αντικατάσταση αδειών αφορά τα επαγγέλματα των: Χειριστών, Υδραυλικών, Ψυκτικών, Οξυγονοκολλητών, Ηλεκτροσυγκολλητών, Πρακτικών Μηχανικών, Εγκαταστατών Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι άδειες οι οποίες δεν έχουν αντικατασταθεί ακυρώνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του τμήματος 2351351135 και 2351351129 προκειμένου να ενημερώνονται για την διαδικασία.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ