Μενού Κλείσιμο

Όχι στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας

Να απενταχθεί η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, ζητά η ΑΔΕΔΥ

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ), που προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ» (ΟΣΚ ΑΕ), «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), του τεχνικού τμήματος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (τεχν. ΚΕΔ) και της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ», είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.).

Κύριος σκοπός της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ είναι η μελέτη και δημοπράτηση έργων, η απόκτηση γης, η κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και ο εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος. Η ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ ελέγχεται αποκλειστικά από το Δημόσιο, είναι απόλυτα χρηματοδοτούμενη από το Κράτος, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχει δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016 η διαχείριση της μετοχής του Δημοσίου στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ ανατίθεται στη συνιστάμενη με τον άνω Νόμο Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ ΑΕ), θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε. (αποκαλούμενη Υπερταμείο), που συστήθηκε με τον ίδιο Νόμο.
Η ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ:
1) Δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και δεν έχει δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν «πωλεί» τις υπηρεσίες της στο Δημόσιο ή τρίτους, παρά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.
2) Ουσιαστικά και τυπικά, στη βάση των σκοπών της και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας της, ασκεί καθήκοντα υπηρεσίας του Δημοσίου, παρέχοντας δημόσιου χαρακτήρα έργο (ελέγχου, ανάθεσης και προγραμματισμού) στον τομέα των κτιριακών του υποδομών,
Με αυτά ως δεδομένα, η υπαγωγή της στο Υπερταμείο συνιστά πλήρη μεταμόρφωσή της από υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σχετικά με τις κτιριακές υποδομές φορέων του Δημοσίου (που ουδαμώς δύνανται να αποκτήσουν «ιδιωτικό» χαρακτήρα, π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, φυλακές, κλπ.) σε καθαρά οικονομικού (και κερδοσκοπικού) χαρακτήρα εταιρεία. Η νέας μορφής αυτή εταιρεία θα υπόκειται στους στόχους του Υπερταμείου και της άμεσης θυγατρικής της ΕΔΗΣ ΑΕ, με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σκοπούς και τρόπο λειτουργίας, που όμως δεν συνάδουν με αυτούς της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, ούτε και με το έργο που αυτή επιτελεί.
Η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο Υπερταμείο, όχι μόνον δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της λειτουργίας της αλλά, αντιθέτως, φαλκιδεύει τις Δημόσιες Κτιριακές Υποδομές σε ευαίσθητους τομείς του στενού Δημόσιου Τομέα και δη αυτού που εξυπηρετεί συνταγματικά κατοχυρωμένες λειτουργίες του κράτους: την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη. Κινείται στο γενικότερο πλαίσιο της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, της ιδιωτικοποίησης τομέων του Δημοσίου και της εμπορευματοποίησης κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, στο βωμό της εξυπηρέτησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, του χρέους και των επιταγών της ΕΕ, του ΔΝΤ και των δανειστών.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ενώνει τη φωνή της με τους εργαζόμενους στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, απαιτώντας:
-Την ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
-Τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, κ.ά.).
-Τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ