Μενού Κλείσιμο

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για τους ωφελούμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Να παραταθεί το πρόγραμμα

 

Την επέκταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για τους ωφελούμενους που απασχολούνται στο Δήμο Κατερίνης, ζητά από το Υπουργείο Εργασίας, με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Στο ψήφισμά του αναφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο «Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή και συνεισφορά των ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην υλοποίηση έργων και δράσεων που βελτιώνουν τη καθημερινή ζωή των κατοίκων του Δήμου

Καλεί

το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να επεκταθεί-παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων τουλάχιστον μέχρι την τοποθέτηση στους Δήμους των ωφελούμενων ανέργων του νέου κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η επέκταση – παράταση του υφιστάμενου προγράμματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση δράσεων και έργων που στοχεύουν:

  • στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,
  • στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,
  • στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
  • στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 467/2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.