Μενού Κλείσιμο

Οι προσδοκίες να γίνουν πράξη

Έμποροι και ΟΠΕΜΕΔ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Έντονος προβληματισμός για το υψηλό κόστος της διαδικασίας, αλλά και για την απροθυμία συνεργασίας του τραπεζικού συστήματος

Η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, συνεχίζει να απασχολεί επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως φάνηκε και από την ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) κ. Φώτης Κουρμούσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ Νικόλας Κανελλόπουλος και η προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της ΕΓΔΙΧ κα Θεώνη Αλαμπάση.

Από την πλευρά των εμπόρων εκφράστηκε ιδιαίτερος προβληματισμός για το γεγονός ότι ενώ πολλοί επιχειρηματίες επιθυμούν την ένταξή τους στο Μηχανισμό, ωστόσο μόνο λίγοι εντάσσονται εν τέλει σε αυτόν λόγω αυστηρών κριτηρίων και του όγκου των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Αποτρεπτικό παράγοντα συνιστά και η απροθυμία του τραπεζικού συστήματος να συνεργαστεί ουσιαστικά. Τονίστηκε ακόμη το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η όλη διαδικασία αλλά και η ανάγκη ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός να καταστεί φιλικότερος σε εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε οι ενταγμένοι επιχειρηματίες να μη μένουν χωρίς παροχές στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ενώ στον επιχειρηματικό κόσμο έχουν δημιουργηθεί υψηλές προσδοκίες για τον Μηχανισμό, θα πρέπει η πολιτεία να τις μετουσιώσει σε πράξη και να διευκολύνει την υπαγωγή των επιχειρήσεων σε αυτόν.

Από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας υπογραμμίστηκαν τα θετικά στοιχεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (αμεσότητα, εμπιστευτικότητα, δεσμευτικότητα της λύσης κλπ.) ενώ τονίστηκε πως σκοπός του νόμου δεν είναι η είσπραξη χρημάτων αλλά διάσωση των επιχειρήσεων. Έγινε επίσης αναφορά στις προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας για την σταδιακή ελάττωση του γραφειοκρατικού βάρους (από 27 πιστοποιητικά και έντυπα σε μόλις 6, καθώς τα υπόλοιπα 21 θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα), την υπερκέραση των εμποδίων μέσω διάχυσης της γνώσης όπως υποδείγματα για την κατάρτιση «business plan» και τις συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τη βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα επιχειρηματίες προέβησαν σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη μέχρι στιγμής πορεία των υποβαλλόμενων αιτήσεων και τις δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διευκρινίσεις για τα κριτήρια ένταξης, την ουσιαστική μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών/ γραφειοκρατικών βαρών κ.ά. Από την πλευρά της ΕΓΔΙΧ δόθηκαν συγκεκριμένες, αναλυτικές και εκτενείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκάθαρη ερμηνεία και συνιστούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων. Μάλιστα ο ίδιος ο κος Κουρμούσης προέτρεψε όσους έχουν απορίες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας, καθώς η Ειδική Γραμματεία φιλοδοξεί να καταστεί ουσιαστικός υποστηρικτής των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν.

Τέλος, ο κ. Κουρμούσης έδωσε διευκρινήσεις επί της πρόσφατης εγκυκλίου 40597/13-4-2018 για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ. Οι όροι που πρέπει να πληροί σωρευτικά η επιχείρηση για την υπαγωγή της είναι:

-Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

-Ο λόγος του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ.

Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ τους.

Για τη ρύθμιση των χρεών οι ιδιώτες πιστωτές αφαιρούν το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το Δημόσιο διαγράφει το 95% των απαιτήσεων από πρόστιμα της Εφορίας και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ