Μενού Κλείσιμο

«Ο χώρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους»

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου

Τη λήψη άμεσων μέτρων για το Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου ώστε να εξαλειφθεί ο σοβαρός κίνδυνος που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, βουλευτές του ΚΚΕ

Οι κύριοι Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, στο κείμενο της ερώτησής τους, επικαλούνται υπηρεσιακά έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και κατά επέκταση και στη δημόσια υγεία.
Παράλληλα, ζητούν από την κυβέρνηση «τη γενναία χρηματοδότηση με κεντρικούς δημόσιους πόρους» των έργων ασφαλούς διαχείρισης των στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον Όλυμπο ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή
Συγκεκριμένα στο κείμενο της ερώτησής τους αναφέρουν: Σε έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (23-11-2017), που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση – Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας», για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που λειτουργεί στη θέση “Ξηροκάμπι” της Δ.Κ. Λιτοχώρου, Δ.Ε. Λιτοχώρου, Δ. Δίου – Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται ανάμεσα σε άλλα, ότι:
-«Σε συνέχεια της από 14-09-2017 αυτοψίας μας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) του θέματος, ο οποίος εντάσσεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Π.Κ.Μ., διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιείται κατασκευαστικά και συνεπώς λειτουργικά η πλειοψηφία των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ΧΥΤΑ, βάσει της Κ.Υ.Α. 114218/97.»
-«Επιπρόσθετα, βάσει σχεδιασμού, το υφιστάμενο κύτταρο του ΧΥΤΑ από άποψη δυναμικότητας έχει πληρωθεί. Ως αποτέλεσμα αυτών, ο χώρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.»
-«Τα στραγγίσματα από το εν λειτουργία κύτταρο συσσωρεύονται μέχρι σήμερα στο χώρο της επέκτασης, δηλ. στο ανενεργό κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α..»
«….καθώς η σύσταση του εδάφους της περιοχής, με την υψηλή διαπερατότητα που παρουσιάζουν τα κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικής, κυρίως, σύστασης, εγκυμονεί κινδύνους για τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, από τα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα του υφιστάμενου κυττάρου, αλλά και από πιθανές αστοχίες του συστήματος συλλογής και αποθήκευσης στραγγισμάτων, (του νέου κυττάρου) που πρόκειται να εγκατασταθεί.»
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν και ποιά μέτρα προτίθενται να πάρουν για:
-Την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, αλλά και για την διασφάλιση της εφαρμογής των όρων λειτουργίας της προβλεπόμενης επέκτασής του, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκατάσταση των τελειωμένων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου και τη λήψη κάθε πρόσθετου μέτρου για το δραστικό περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.
-Τη γενναία επιχορήγηση με κεντρικούς δημόσιους πόρους των πιο πάνω παρεμβάσεων μαζί και των έργων ασφαλούς διαχείρισης των στραγγισμάτων και του βιοαερίου, παίρνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη λειτουργία του έργου, λόγω της χωροθέτησής του σε επαφή με τον παρακείμενο ορεινό όγκο του Ολύμπου, έχει μεγάλη σημασία για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ