Μενού Κλείσιμο

Ο βυθός «ζωντανεύει»

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την «λειτουργία» του τεχνητού υφάλου στη Β. Πιερία

Εκδήλωση για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και του προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου του έργου: «Τριετής επιστημονική παρακολούθηση του Τεχνητού Υφάλου στη Θαλάσσια Περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας», διοργάνωσε το Ινστιτούτο Αλιευτικής  Έρευνας του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης για την “ωρίμανση” του υφάλου καθώς και  το προτεινόμενο διαχειριστικό σχέδιο, που ασχολείται κυρίως με την αλιευτική διαχείριση της περιοχής του υφάλου. Να σημειωθεί, ότι η επιστημονική παρακολούθηση του έργου, όσον αφορά το κομμάτι των δειγματοληψιών και την παράδοση των ενδιάμεσων εκθέσεων, έληξε το Μάρτιο του 2018.

Τα αποτελέσματα αφορούσαν τις μετρήσεις θερμοκρασίας, αλατότητας, συγκέντρωσης χλωροφύλλης, ιζηματοαπόθεσης και κυκλοφορίας των υδάτων, παράγοντες που επιδρούν στο ρυθμό εποίκισης, στη σύνθεση των ειδών του υφάλου καθώς και στη σειρά με την οποία τα είδη εποικίζουν τον ύφαλο. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα κύρια είδη της εδραίας πανίδας που έχουν καταγραφεί στα τρία χρόνια της επιστημονικής παρακολούθησης και ανήκουν στα εχινόδερμα (αστερίες, αχινοί), στα κνιδάρια (θαλάσσιες ανεμώνες), στα θυσανόποδα, στους πολύχαιτους, στα καρκινοειδή, στα φωτόφιλα και στα ασβεστολιθικά φύκη. Προσέτι, παρουσιάσθηκαν οι επιπτώσεις του υφάλου στην ιχθυοπανίδα της ευρύτερης περιοχής και στην αύξηση των αποθεμάτων των κυριοτέρων εμπορικών ειδών (λυθρίνια, κουτσομούρες, σαφρίδια, σπάροι).

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε και το προτεινόμενο διαχειριστικό σχέδιο, με προτάσεις που αφορούσαν την αλιευτική διαχείριση καθώς και άλλες πιθανές δραστηριότητες στην περιοχή του πυρήνα του υφάλου (απόλυτη απαγόρευση άσκησης δραστηριοτήτων) καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του υφάλου (θέσπιση τεχνικών μέτρων της επαγγελματικής αλιείας, όπως πλήρης απαγόρευση αλιείας από σκάφη γρι-γρι, δίμηνη εποχική απαγόρευση, μεγαλύτερο μέγεθος ματιού στα δίχτυα κ.ά., αυστηρότερο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας κλπ.)

«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με το συγκεκριμένο έργο δείχνει την περιβαλλοντική και κοινωνική της ευαισθησία, διότι προώθησε ένα έργο, που σκοπό έχει την προστασία της θαλάσσιας περιοχής, τόσο η κατασκευή όσο και η επιστημονική παρακολούθηση του Τεχνητού Υφάλου, ώστε να διαμορφωθεί σχέδιο διαχείρισης, με το οποίο θα γίνει η αλιευτική εκμετάλλευση από τους τελικούς κύριους χρήστες του έργου, τους επαγγελματίες αλιείς», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου.

Αποσκοπώντας στην ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης του νομού και μετά από αίτημα των τοπικών φορέων, το 2005 η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, χρηματοδότησε τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή Τεχνητού Υφάλου (ΤΥ).Η μελέτη, διάρκειας ενός έτους συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) με τη συνεργασία Υπηρεσιών και ψαράδων της περιοχής και ολοκληρώθηκε το 2006.

Στη συνέχεια με πιστώσεις πάλι της τότε ΝΑ Πιερίας, προχώρησε η σύνταξη από το ΙΝ.ΑΛ.Ε. της μελέτης ωρίμανσης (ιχθυολογική – ωκεανογραφική – μελέτη κατασκευής – μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για  την κατασκευή του Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του  Κίτρους Ν. Πιερίας» με διάρκεια ενός έτους, από το έτος 2007 έως το έτος 2008, προκειμένου να υπάρχει ωριμότητα του έργου για πιθανή μελλοντική χρήση.

Έτσι, μετά από τις σύμφωνες γνώμες των συναρμόδιων υπηρεσιών και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, το 2010 υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Η Απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης, έγινε το 2011 με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης  1.043.247 ευρώ και με δύο κυριότερα υποέργα, την κατασκευή του τεχνητού υφάλου και την τριετή επιστημονική παρακολούθησή του.

Με ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί για την επιλογή του αναδόχου της κατασκευής και του αναδόχου της παρακολούθησης. Η κατασκευή του Υφάλου ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του  2015 και αμέσως μετά ξεκίνησε η τριετής επιστημονική παρακολούθηση από το ΙΝ.ΑΛ.Ε., η οποία περιελάμβανε κυρίως την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του υφάλου, την παρακολούθηση της εποίκισης του υφάλου, την παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων και της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην ευρύτερη περιοχή και τέλος την οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου.

Τα οφέλη, που ήδη αποκομίζει όπως όλα δείχνουν η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία από την κατασκευή του υφάλου, αφορούν κυρίως την τόνωση του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής, μέσω της προστασίας των ιχθυαποθεμάτων και του υδάτινου περιβάλλοντος, αλλά και άλλες πιθανές μελλοντικές χρήσεις, όπως είναι π.χ. ο καταδυτικός τουρισμός.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Γιάντσης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Ευδοκία Γεωργίου – Κίτσιου, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτης Μαυρίδης,  ο Δρ Αργύρης Καλλιανιώτης, Πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, η Δρ Χρύσα Αναστασιάδου, Τακτική Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς, ο Διοικητής της Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκπρόσωποι συλλόγων επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ