Μενού Κλείσιμο

Ο «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» δεν είναι Φυσικοθεραπευτής

Στον Συνήγορο του Καταναλωτή καταφεύγουν οι Φυσικοθεραπευτές Πιερίας για «παραπλανητική» διαφήμιση του ΕΠΑ.Λ. ΚΑτερίνης

Καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατέθεσε το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Πιερίας κατά του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Κατερίνης για «παραπλάνηση» των υποψηφίων σπουδαστών του αναφορικά με την ειδικότητα του «Βοηθού Φυσικοθεραπείας». Συγκεκριμένα, στις ανακοινώσεις των ειδικοτήτων για το νέο σχολικό έτος στην ιστοσελίδα και τα social media του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κατερίνης γίνεται αναφορά για ειδικότητα «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» και όχι «ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», όπως πρόκειται.

Η απόκρυψη της λέξης «βοηθός» Φυσικοθεραπείας παραπλανά τους υποψηφίους σπουδαστές δημιουργώντας τους την ψευδαίσθηση ότι με το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, αναφέρει στην καταγγελία του το Περιφερειακό Τμήμα των Φυσικοθεραπευτών Πιερίας: «Το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ως φορέας προστασίας και περιφρούρησης των δικαιωμάτων των Φυσικοθεραπευτών έχει προφανές έννομο συμφέρον υποβολής της αναφοράς, για λόγους προστασίας του κοινού (κυρίως γονέων και υποψηφίων σπουδαστών), από την παραπλάνηση περί του τίτλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αποκτήσουν και ενδεχομένως και των πράξεων που θα προβούν στο μέλλον, για τον περιορισμό των φαινομένων της αντιποίησης επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Το κείμενο της καταγγελίας κατατέθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή με κοινοποίηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κατερίνης, την Πέμπτη 6 Ιουλίου, και συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Πιερίας Παναγιώτη Μπάναλη και τον Γενικό Γραμματέα Σταύρο Ταρενίδη.

«Παραπλανητική» η διαφήμιση του ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
«Πρόκειται για παράλειψη ουσιώδης πληροφορίας αναγκαίας για τον μέσο καταναλωτή, ώστε αυτός να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για την κατάρτισή του και την επαγγελματική του αποκατάσταση με τον τίτλο σπουδών που θα αποκτήσει, η οποία τον οδηγεί στην απόφαση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ , την οποία διαφορετικά δεν θα λάμβανε. Από την ανάρτηση της ανωτέρω ιστοσελίδας, παρουσιάζεται μια κατάσταση μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα και ο υποψήφιος σπουδαστής αντιλαμβάνεται ότι θα αποκτήσει πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, και ότι θα εκτελεί πράξεις που κατά την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται να εκτελέσει.( Ν. 3329/2005 Β.Δ 411/1972, το Π.Δ 29/1987, το Π.Δ 90/1995, 157/1991) «Προϋποθέσεις για την εκτέλεση
φυσιοθεραπευτικών πράξεων – νομοθεσία». Συνέπεια όλων των ανωτέρω, φρονούμε
ότι η ανάρτηση της υπό κρίσιν ιστοσελίδας είναι διαφήμιση παραπλανητική, ικανή να
παραπλανήσει κάθε αποδέκτη της, και ειδικότερα την ευαίσθητη κατηγορία των νέων
που αναζητούν πληροφορίες για την ιδιωτική εκπαίδευση σχεδιάζοντας τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό, προσδοκώντας την κτήση επαγγελματικών
τίτλων και δικαιωμάτων που ουδέποτε θα αποκτήσουν», δηλώνουν χαρακτηριστικά οι
Φυσικοθεραπευτές.

Το αίτημα προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή
Οι Φυσικοθεραπευτές Πιερίας καταλήγουν με αίτημα προς το συνήγορο του Καταναλωτή ζητώντας: «Να υποβάλλει συστάσεις – υποδείξεις προς το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ώστε να αναδιαμορφωθεί το περιεχόμενο της ανωτέρω διαφήμισης-ανάρτησης σε ιστοσελίδα, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για τον τίτλο, τις ειδικότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικοθεραπευτών και των βοηθών Φυσικοθεραπείας. Να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ να παύσει να παραπλανά τους υποψήφιους σπουδαστές, παραλείποντας την ουσιώδη πληροφορία ότι η ειδικότητα είναι ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, και οι απόφοιτοί του αποκτούν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Φυσικοθεραπείας. Να συντάξει, αν το κρίνει απαραίτητο, σχετικό πόρισμα και να προβεί στη δημοσιοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό».

Τα επαγγλματικά δικαιώματα του «Βοηθού Φυσικοθεραπείας»
Στην 6σέλιδη αναφορά τους, οι Φυσικοθεραπευτές, βασιζόμενοι στην κείμενη νομοθεσία, διαχωρίζουν τον επαγγελματικό τίτλο του «Φυσικοθεραπευτή» από τα επαγγελματικά δικαιώματα του «Βοηθού Φυσικοθεραπείας», που έχουν ως εξής:
1. Καθήκοντα προς τον ασθενή: Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο εργασίας, Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) την γενική κατάσταση της Υγείας του πριν την Φυσικοθεραπεία, Ενημερώνει τον Φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό – κάρτα του ασθενούς, Τοποθετεί ή και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή της θεραπείας, Υποβοηθά τον Φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση ασκήσεων, χρήσης μηχανημάτων και διάφορων μέσων θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων, Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε επώδυνες θεραπευτικές προσεγγίσεις, Μεριμνά για την αποφυγή κατακλίσεων, και την σωστή θέση του ασθενή στο κρεβάτι, Υποβοηθά τον Φυσικοθεραπευτή στην κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών.
2. Προετοιμασία χώρου εργασίας: Εξασφάλιση των όρων υγιεινής του χώρου, Προετοιμασία των υλικών και μηχανημάτων, Εξασφάλιση όρων ατομικής προστασίας των ασθενών στον χώρο, Έλεγχος – καθαριότητα και απολύμανση, Συντήρηση μηχανημάτων.
3. Γραμματειακή Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας: Παρουσιολόγιο- διατήρηση αρχείου, Τήρηση στατιστικών, Ανάληψη τηλεφωνικής επικοινωνίας του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Χειρισμός Η/Υ – ταξινόμηση υποβολών σε ασφαλιστικά ταμεία κτλ.
Οι Φυσικοθεραπευτές τονίζουν ότι «σε ουδεμία περίπτωση ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ανεξάρτητες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, παρά μόνο τα ανωτέρω όπως προβλέπεται από τον νόμο και πάντα υπό την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ